logotypy

Pracownia Psychologiczno-Socjalna

Pracownia Psychologiczno-Socjalna
Pracownia Psychologiczno-Socjalna

Opis zakresu świadczeń

 • opieka psychologiczna nad pacjentami i rodzinami w czasie pobytu na Oddziałach szpitalnych,
 • przygotowywanie pacjentów do zabiegów operacyjnych w zakresie opieki psychologicznej,
 • motywowanie pacjenta do ćwiczeń i współpracy z fizjoterapeutami w procesie usprawniania,
 • współpraca z personelem medycznym (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta)
  i pracownikiem socjalnym Szpitala w zakresie zapewnienia opieki psychologicznej,
 • współpraca z Instytucjami i środowiskiem lokalnym w procesie usprawniania pacjenta (MOPR, PCPR, Stowarzyszenia).

 

W ramach Pracowni Psychologiczno-Socjalnej pomocy pacjentom z problemami w komunikowaniu werbalnym udziela logopeda  ze specjalnością z neurologopedii. Po diagnozie pozwalającej określić czy i jaki charakter mają występujące zaburzenia – czy są to zaburzenia w sferze komunikacji językowej  (problem z rozumieniem mowy, programowaniem i formułowaniem wypowiedzi), czy problemy z wyartykułowaniem wypowiedzi, związane z niesprawnością aparatu artykulacyjnego, czy też problemy z połykaniem – podejmowana jest terapia logopedyczna w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu oraz przygotowanie pacjenta i jego bliskich do funkcjonowania w warunkach domowych.

Obszar diagnostyki

 • wywiad,
 • obserwacja psychologiczna,
 • rozmowa psychologiczna,
 • badanie psychologiczne.

Zakres diagnostyki

 • ocena poznawcza pacjenta,
 • ocena poziomu emocjonalnego pacjenta,
 • ocena poziomu społecznego pacjenta,
 • ocena poziomu stresu,
 • ocena poziomu lęku i bólu,
 • diagnoza dolegliwości psychosomatycznych,
 • diagnoza zaburzeń psychotycznych,
 • terapia indywidulana,
 • psychoedukacja rodzin,
 • muzykoterapia techniki relaksacyjne(trening Schultza i Jacobsona).