logotypy

Pracownia USG

USG
USG

Opis zakresu świadczeń

W Pracowni USG narządu ruchu wykonywane są specjalistyczne badania diagnostyczne układu mięśniowo-szkieletowego oraz obwodowego układu nerwowego głównie z zakresu schorzeń ortopedycznych i reumatologicznych. Ponadto wykonywane są badania USG jamy brzusznej, USG Doppler naczyń kończyn dolnych i górnych oraz ocena USG węzłów chłonnych.

Badania refundowane przez NFZ wykonywane są na podstawie skierowań z Oddziałów szpitalnych oraz Poradni Szpitalnych. Ponadto badania ultrasonograficzne wykonywane są na podstawie skierowań z jednostek ujętych w aktualnym wykazie kontrahentów Pracowni USG.

Badania USG wykonywane są również bez skierowania, odpłatnie.

Pracownia USG jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00.

Obszar diagnostyki

  • specjalistyczna ocena urazów ortopedycznych (m.in. urazy mięśni, więzadeł i innych tkanek miękkich) oraz innych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego m. in. o podłożu degeneratywnym, nowotworowym, diagnostyka wad wrodzonych,
  • specjalistyczna ocena schorzeń reumatologicznych (diagnostyka i monitoring zmian w przebiegu choroby podstawowej),
  • specjalistyczna ocena nerwów obwodowych pod kątem zespołów uciskowych, urazów, zmian guzowatych,
  • iniekcje pod kontrolą obrazu USG.

Zakres diagnostyki

  • badania USG stawów: barkowego, łokciowego, nadgarstka, biodrowego, kolanowego, skokowego, drobnych stawów ręki i stopy,
  • badania USG okolic anatomicznych: stopy, ręki, szczegółowe badania palców, dedykowane badania przedramienia, ramienia, podudzia, uda,
  • badania USG nerwów obwodowych kończyny górnej i dolnej: ocena nerwów: pośrodkowego, łokciowego, promieniowego, badanie nerwów w obrębie ręki i stopy, ocena nerwów palcowych, badanie obwodowej części nerwu kulszowego, ocena nerwów: strzałkowego, piszczelowego, łydkowego,
  • podanie leku, pobranie płynu pod kontrolą obrazu USG.

Cennik USG

Loader Ładowanie...
Logo EAD Ładowanie trwa zbyt długo?
Przeładuj Przeładuj dokument
| Otwórz Otwórz w nowej karcie