logotypy
specjalistyczny sprzęt medyczny
specjalistyczny sprzęt medyczny

O projekcie

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu realizuje projekt pn.:

„Poprawa funkcjonowania ponadregionalnego wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego poprzez zakup wyposażenia dla  Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”

nr projektu POIS.09.02.00-00-0089/17

Cele projektu

Poprawa dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego dla mieszkańców regionu wielkopolskiego i całego kraju dzięki zakupowi nowoczesnego wyposażenia. Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego celem wymiany istniejącego, wysoce wyeksploatowanego sprzętu, która ma przyczynić się do poprawy dostępności, jakości i efektywności udzielanych świadczeń, a także do poprawy bezpieczeństwa pacjentów.

Zobacz więcej

W ramach projektu nabyty zostanie sprzęt medyczny, w tym między innymi:

  • aparat RTG z ramieniem C, aparat przyłóżkowy RTG, zestaw do ortopedii artroskopowej (sprzęt endoskopowy), Aparaty EKG cyfrowe, aparat USG,
  • stół operacyjny, stanowisko do znieczulania, aparat elektrochirurgiczny/ diatermie argonowe Spektrum, kardiomonitory, pompy infuzyjne, ssak chirurgiczny, endoskop, stół operacyjny z przystawką do barku, system oświetlenia czołowego, zasilacz opasek uciskowych, lampy zabiegowo-operacyjne
  • łóżka dziecięce, łóżka ortopedyczne z ramą, wózek do przewożenia chorych
  • defibrylator, respirator
  • inny sprzęt medyczny i niemedyczny

Wartość projektu: 12 636 607,47 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR: 10 741 116,34 PLN

logotypy