Kontakt do biura Projektu ERGO

logotypy
prawidłowa pozycja
bóle szyji

O projekcie

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO 2014-2020, rozpoczyna realizację projektu pn.:

”Ewaluacja komputerowych stanowisk pracy w aspekcie optymalizacji uwarunkowań ergonomicznych wśród pracowników ORSK im. Wiktora Degi”

nr projektu RPWP.06.06.01-30-0014/19

Cel główny projektu

Zmniejszenie ilości i siły oddziaływania wybranych czynników szkodliwych wpływających na występowanie negatywnych przeciążeń związanych z wykonywaną pracą na stanowisku komputerowym wśród 400 pracowników (308 kobiet) ORSK im. Wiktora Degi wykorzystujących na stanowisku pracy komputer poprzez opracowanie i wdrożenie do 31.01.2021r. kompleksowego programu zakładającego poprawę ergonomii pracy.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Poprawa ergonomii 320 stanowisk pracy z wykorzystaniem komputera w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu poprzez ich doposażenie do 31.01.2021r. ,z uwzględnieniem antropometrycznych cech pracowników.
  2. Reedukacja prawidłowych nawyków ruchowych 400 (308 kobiet) użytkowników komputerów w Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu poprzez wykonanie specjalistycznych badań i analiz w zakresie ergonomii stanowisk pracy do 31.07.2020r.
  3. Wzrost poziomu wiedzy  dotyczącej zasad ergonomii wśród 400 użytkowników komputera (308 kobiet) zatrudnianych w Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu, poprzez aktywny udział do 31.01.2021r.  w panelu szkoleniowo – ćwiczeniowym dostosowanym do poszczególnych grup zawodowych.

Wartość projektu: 1 709 028,24 PLN

Poziom dofinansowania: 1 623 399,24 PLN

Wkład własny: 85 629,00 PLN

Projekt jest adresowany do wszystkich pracowników, u których występują dolegliwości przeciążeniowe w związku z wykonywaną pracą na stanowisku komputerowym.

Kontakt do biura projektu

  • Informacja telefoniczna ERGO

    61 831-03-84

logotypy