Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji

Roboty mają pomóc dzieciom chodzić, mają pomóc przełamać jedną z największych barier, która odgranicza osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym(...)

— Prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak

Słowo twórców

logotypy
Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji
sprzęt medyczny

O projekcie

W latach 2019-2023 Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO 2014-2020, realizował projekt pn.:

 

”Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”

nr projektu RPWP.07.02.02-30-0001/18

Cele projektu

Głównym celem realizacji programu była poprawa jakości chodu dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa wielkopolskiego, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji.

W ramach projektu powstało Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny m.in. zrobotyzowane systemy wykorzystujące wirtualną rzeczywistość, gdzie w ślad za światowymi trendami, stosowaliśmy nowoczesne metody w rehabilitacji zaburzeń chodu. Projekt był przeznaczony dla dzieci i młodych dorosłych między 5 a 21 rokiem życia, u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce.

Wartość projektu: 24 637 306,23 PLN

Poziom dofinansowania: 23 402 360,09 PLN

Wkład UE: 20 941 710,29 PLN

Wkład własny: 1 234 946,14 PLN

 

Zobacz więcej

PODSUMOWANIE REALIZOWANEGO PROJEKTU

Pomimo realizacji projektu w trudnym okresie światowej pandemii COVID-19 udało nam się zapewnić nowoczesną technologicznie wspartą rehabilitację ponad 700 chorującym z województwa wielkopolskiego, którzy łącznie skorzystali z 2.220 cykli terapeutycznych. Prowadzona przez nas w ramach projektu terapia osiągnęła wysokie wskaźniki skuteczności, wyższe niż przewidywały założenia projektu. Poprawa parametrów czasowo-przestrzennych chodu nastąpiła u 83% uczestników (zakładano poprawę u 75% uczestników). Poprawa parametrów trójwymiarowej instrumentalnej diagnostyki funkcji chodu nastąpiła u 80% uczestników (zakładano poprawę u 75% uczestników).

Ze szkoleń dedykowanych rodzicom/opiekunom uczestników projektu skorzystało 685 osób i 99% z nich poprawiło swoją wiedzę.

Ze szkoleń dedykowanych fizjoterapeutom skorzystało 166 osób i 88% z nich poprawiło swoją wiedzę.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym RAPORTEM, który znajduje się TUTAJ 

Ze względu na wysoką skuteczność terapii oraz zidentyfikowane potrzeby chorujących nie tylko na mózgowe porażenie dziecięce ale także inne schorzenia skutkujące podobnym stopniem niepełnosprawności ruchowej i lokomocji podjęliśmy trud kontynuacji projektu dla szerszej grupy odbiorców z innymi zespołami porażennymi. Projekt rozpoczęliśmy z chwilą podpisania umowy o dofinansowanie tj. w dniu 27.10.2023r. Więcej na temat KONTYNUACJI PROJEKTU przeczytają Państwo klikając TUTAJ .

logotypy