Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji

podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Rozszerzenie dostępności robotycznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zespołami porażennymi na terenie województwa wielkopolskiego”
sprzęt medyczny

O projekcie

Mamy zaszczyt poinformować, że Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, rozpoczął realizację projektu pn.:

”Rozszerzenie dostępności robotycznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zespołami porażennymi na terenie województwa wielkopolskiego”

nr projektu FEWP.06.13-IZ.00-0089/23

Cele projektu

Projekt jest niejako kontynuacją projektu realizowanego od marca 2019r. do września 2023r. jednak wsparcie zapewnione będzie poszerzonej grupie docelowej w nowej, dedykowanej projektowi lokalizacji, z szerszą bazą sprzętową wykorzystującą wirtualną rzeczywistość.

Realizacja projektu rozpocznie się w z chwilą podpisania umowy o dofinansowanie projektu (październik 2023r.)., od kwalifikacji uczestników, które będą prowadzone cyklicznie. Od listopada br. Szpital rozpocznie udzielanie wsparcia w ramach turnusów rehabilitacyjnych. Projekt będzie trwał do 30.11.2026r. – tj. ponad 3 lata.

W tym czasie będziemy rehabilitować dzieci w dwutygodniowych cyklach (10 dni roboczych). Każde dziecko będzie mogło skorzystać z trzech cyklów w ciągu roku i maksymalnie z 9 cyklów w trakcie trwania realizacji całego projektu. Dla uczestników zamieszkujących ponad 30 km od naszego Szpitala gwarantujemy nocleg wraz z opiekunem w hotelu trzygwiazdkowym wraz z transportem.

Grupa docelowa jest poszerzona względem I edycji projektu i obejmuje dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem oraz dzieci i młodych dorosłych z wrodzonymi i nabytymi neurogennymi zaburzeniami lokomocji takimi jak: przepuklina oponowo-rdzeniowa, artrogrypoza,  zespoły porażeń wiotkich (dystrofie mięśniowe, miopatie, zespoły wiotkości), Zespół Downa, stany po urazach rdzenia kręgowego i centralnego układu nerwowego,  inne schorzenia nerwowo-mięśniowe.

Cel główny projektu to: poprawa stanu funkcjonalnego u min. 75% osób spośród 1076 (460 k) mieszkańców Wielkopolski w wieku 5-21 lat zagrożonych ubóstwem z powodu rozpoznania MPD i innych zespołów porażennych, poprzez zwiększenie równego i szybkiego dostępu do nowoczesnych i kompleksowych usług zdrowotnych w zakresie robotycznie wspomaganej rehabilitacji w okresie do 30.11.2026r.

Główny przewidywany rezultat to: poprawa parametrów czasowo-przestrzennych chodu uczestników projektu.

Wsparciem objętych zostanie 1.076 chorych i 1.000 ich opiekunów/rodziców.

Na turnus rehabilitacyjny składają się między innymi:

 • konsultacje specjalisty,
 • diagnostyka w laboratorium chodu przy użyciu systemu do diagnostyki i treningu chodu Motek GRAIL
 • inne badania diagnostyczne pozwalające ocenić stan dziecka i dostosować plan terapii do jego indywidualnych potrzeb,
 • rehabilitacja, na którą składają się ćwiczenia ogólnousprawniające oraz sesje terapii chodu z zastosowaniem zrobotyzowanych technologii takich jak np. egzoszkielet, system do reedukacji chodu z modułem dla terapii dzieci i dorosłych, system odciążenia do reedukacji chodu, zrobotyzowane urządzenia do reedukacji chodu w koncepcji end-effector, wirtualna rzeczywistość, bieżnie podwieszane, platformy stabilometryczne i balansometryczne,
 • terapia zajęciowa,
 • terapia z psychologiem, pedagogiem, opiekunem integracji.

 

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych, w trakcie każdego turnusu rehabilitacyjnego prowadzone są szkolenia dla rodziców. Dwa razy w roku organizowane będą kursy dla fizjoterapeutów, którzy na co dzień prowadzą terapię pacjentów objętych programem. Szkolenia, oprócz wdrażania aktualnej wiedzy z zakresu rehabilitacji, mają stanowić podstawę do kontynuacji terapii z zakresu funkcji chodu w miejscu zamieszkania pacjenta.

 

Terapia będzie prowadzona początkowo w obecnej lokalizacji tj. Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, które powstało dzięki dofinansowaniu I edycji projektu, przy użyciu najnowocześniejszych zrobotyzowanych technologii w przystosowanych na te cele nowoczesnych i przyjaznych dla dzieci pomieszczeniach.

Od lipca 2024r. planowane jest otwarcie Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji dla Dzieci, tj. nowego budynku powstającego na cel realizacji niniejszego projektu, który będzie posiadał 3 kondygnacje wyposażone w poszerzoną ilość najnowocześniejszego sprzętu do robotycznie wspomaganej rehabilitacji. Centrum będzie posiadało nowoczesne laboratorium chodu, w którym będzie wykorzystywany system do diagnostyki i treningu chodu Motek GRAIL. Nowa siedziba projektu pozwoli na zwiększenie liczby uczestników na jednym turnusie z 26 do 40! Adaptacja pomieszczeń nowego budynku jest objęta przedmiotowym dofinansowaniem.

Wartość projektu: 51.497.009,91

Kwota dofinansowania: 48.922.009,89, w tym dofinansowanie z UE: 36.047.906,93

Wkład własny: 2.575.000,02

Zobacz więcej

Zgłoś się na bezpłatną rehabilitację!

Przejdź kwalifikacje

Weryfikacja kryteriów włączenia do programu w kilku prostych krokach.

Rozpocznij rehabilitację

Turnusy rehabilitacyjne oparte o najnowocześniejsze technologie, wykorzystujące wirtualną rzeczywistość.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

 • Informacja telefoniczna

  61 831-01-78
  512-019-831