logotypy

Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji

podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Rozszerzenie dostępności robotycznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zespołami porażennymi na terenie województwa wielkopolskiego”
sprzęt medyczny

O projekcie

Z przyjemnością informujemy, że Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, kontynuuje działania rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową  rozpoczęte w 2019 roku poprzez realizację nowego projektu pn.

”Rozszerzenie dostępności robotycznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zespołami porażennymi na terenie województwa wielkopolskiego”

nr projektu FEWP.06.13-IZ.00-0089/23.

Cele projektu

Naszym założeniem jest kontynuacja projektu rozpoczętego w marcu 2019 r., wsparcie charakteryzuje się jednak znacznymi innowacjami mającymi na celu rozszerzenie oferty rehabilitacyjnej. Poszerzona jest grupa dzieci docelowo objętych rehabilitacją – dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz dzieci z wrodzonymi i nabytymi neurogennymi zaburzeniami lokomocji takimi jak: przepuklina oponowo-rdzeniowa, artrogrypoza,  zespoły porażeń wiotkich, dystrofie mięśniowe, miopatie, Zespół Downa, stany po urazach rdzenia kręgowego i centralnego układu nerwowego,  inne schorzenia nerwowo-mięśniowe), zwiększyliśmy także liczbę turnusów rehabilitacyjnych, które mają się odbyć oraz liczbę urządzeń, które są wykorzystane w proces rehabilitacji dzieci.

Zobacz więcej

Rehabilitacja odbywa się w dwutygodniowych cyklach (10 dni roboczych). Każde dziecko może skorzystać z trzech turnusów rehabilitacyjnych w ciągu roku i maksymalnie z dziewięciu w trakcie trwania realizacji całego projektu. Dla uczestników wraz z opiekunem zamieszkujących ponad 30 km od naszego Szpitala gwarantujemy nocleg w hotelu wraz z transportem.

Sesje terapii chodu odbywają się z zastosowaniem urządzeń zrobotyzowanych takich jak:  egzoszkielet, RoboGait- system do reedukacji chodu, Zero- G- system odciążenia do reedukacji chodu, bieżnie podwieszane, platformy do ćwiczeń balansowych i równowagi, platformy wibracyjne i inne urządzenia wykorzystujące wirtualną i poszerzaną rzeczywistość. Ponadto, w ramach turnusu oferujemy terapię zajęciową, opiekę pedagogiczną i psychologiczną oraz konsultacje specjalisty.

Aktualnie terapia prowadzona jest w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, które powstało dzięki dofinansowaniu I. edycji projektu, przy użyciu najnowocześniejszych zrobotyzowanych technologii w przystosowanych na te cele nowoczesnych i przyjaznych dla dzieci pomieszczeniach.

W lipcu 2024r. planujemy uruchomić nowy budynek Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji dla Dzieci, w którym będą kontynuowane działania rehabilitacyjne.  Wzbogacone zostanie wyposażenie w paletę sprzętów rehabilitacyjnych, w tym robotów, takich jak Egzoszkielet oraz Grail, które wzbogacą już posiadane zasoby sprzętowe. Centrum będzie posiadało w swojej lokalizacji laboratorium chodu (obecnie zlokalizowane poza szpitalem), w którym dodatkowo będzie wykorzystywany system do diagnostyki i treningu chodu Motek GRAIL. Nowa siedziba projektu pozwoli na zwiększenie liczby uczestników na jednym turnusie z 25 do nawet 40 dzieci.

Celem projektu jest poprawa jakości chodu u dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Analizując wyniki z I. edycji projektu cel ten osiągnięto u ponad 80% dzieci uczestniczących w programie. Spodziewamy się, iż te same rezultaty osiągniemy w ramach II. edycji u zaplanowanych 1076 dzieci i młodych dorosłych, w wieku 5-21 lat, których przewidujemy poddać leczeniu w okresie do 30.11.2026r.

Wartość projektu: 51.497.009,91

Kwota dofinansowania: 48.922.009,89, w tym dofinansowanie z UE: 36.047.906,93

Wkład własny: 2.575.000,02

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Zgłoś się na bezpłatną rehabilitację!

Przejdź kwalifikacje

Weryfikacja kryteriów włączenia do programu w kilku prostych krokach.

Rozpocznij rehabilitację

Turnusy rehabilitacyjne oparte o najnowocześniejsze technologie, wykorzystujące wirtualną rzeczywistość.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

  • Informacja telefoniczna

    61 831-01-78
    512-019-831