Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu

aparatura medyczna
fizjoterapia

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej oferuje leczenie usprawniające dla pacjentów ze schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego o etiologii:

  • naczyniowej (udary niedokrwienne mózgu),
  • demielinizacyjnej (stwardnienie rozsiane),
  • zapalnej (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu, rdzenia kręgowego),
  • pourazowej (urazy czaszkowo-mózgowe, urazy kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego),
  • nowotworowej.