logotypy

Oddział Dziennego Pobytu – Rehabilitacyjny

fizjoterapia
ćwiecznie na rowerach

Specyfiką Oddział Dziennego Pobytu-Rehabilitacyjnego jest uczestnictwo pacjentów w 20-dniowych turnusach, podczas których korzystają z indywidualnie dobranych do swoich dolegliwości zabiegów kinezyterapeutycznych oraz fizykoterapeutycznych.

Na Oddział przyjmowani są pacjenci z chorobami narządu ruchu oraz chorobami neurologicznymi takimi jak:

 • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa oraz stawów obwodowych,
 • urazy narządu ruchu,
 • stany po endoprotezoplastyce,
 • wady postawy,
 • choroby reumatyczne,
 • stany po udarze mózgu,
 • stany po operacjach w obrębie układu nerwowego,  kostno-stawowego,
 • niedowłady i porażenia.

Metody stosowane na oddziale to m.in.:

 • PNF (Torowanie Nerwowo-Mięśniowe),
 • Metoda McKenziego,
 • Medycyna Ortopedyczna wg Cyriaxa,
 • Terapia Manualna metodą Kaltenborna,
 • Terapia Manualna wg Lewita,
 • Poizometryczna Relaksacja Mięśni,
 • inne terapie tkanek miękkich.

Z zakresu fizykoterapii na oddziale wykonywane są zabiegi:

 • hydroterapii (masaż podwodny, kąpiele wirowe całościowe i częściowe),
 • elektroterapii,
 • światłolecznictwa,
 • magnetoterapii,
 • akupunktury,
 • ultradźwięków,
 • laseroterapii,
 • ciepło i zimnolecznictwa.