logotypy

Klinika Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

zabieg
dłonie pacjenta

Świadczenia w Klinice Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

Klinika prowadzi szczegółową diagnostykę i leczenie wszystkich chorób reumatycznych, w tym układowych chorób tkanki łącznej oraz rzadkich jednostek chorobowych (np. rodzinną gorączkę śródziemnomorską). Ponadto prowadzone jest leczenie chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa tzw. „lekami biologicznymi” w ramach zdrowotnych programów terapeutycznych, refundowanych przez NFZ.

Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej prowadzi szeroką diagnostykę serologiczną, obejmującą ocenę obecności:

  • czynnika reumatoidalnego (RF),
  • przeciwciał przeciw cyklicznie cytrulinowanemu peptydowi (aCCP),
  • przeciwciał przeciw- Sa,
  • przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), ANA-profil, sclerosis-profil, liver-profil oraz innych,
  • przeciwciał przeciwfosfolipidowych (np. przeciw-kardiolipinowych, przeciw ß2 glikoproteinie I)

Największą grupę leczonych w Klinice stanowią chorzy na przewlekłe zapalenia stawów, w tym reumatoidalne zapalenie stawów i spondyloartropatie seronegatywne  (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i łuszczycowe zapalenie stawów).

W celu rozpoznania i monitorowania przebiegu chorób, wykonywana jest szeroka diagnostyka laboratoryjna (z panelem badań immunologicznych) oraz obrazowa (RTG, USG, Kapilaroskopia, TK, MRI). Ze względu na wielodyscyplinarny charakter chorób reumatycznych, pacjenci często są konsultowani przez lekarzy innych specjalności. Cechą wyróżniającą Klinikę jest interdyscyplinarne podejście do pacjentów z chorobami narządu ruchu, realizowane dzięki współpracy z Klinikami Ortopedii.

Klinika oferuje pacjentom programy intensywnego leczenia immunosupresyjnego wszystkimi dostępnymi obecnie lekami, zapewnia także kwalifikację chorych i prowadzenie programów terapeutycznych leczenia biologicznego w ramach finansowanych przez NFZ programów terapii biologicznej.