dział terapii biologicznej
grafika człowieka

SCHEMAT WDRAŻANIA BADAŃ KLINICZNYCH W ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNYM SZPITALU KLINICZNYM IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Zgłoszenie badania klinicznego

Badania kliniczne w szpitalu są realizowane we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Wsparcia Badań Klinicznych działającym przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Szpital oraz Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych tworzą Ośrodek Badawczy. W celu rozpoczęcia realizacji badania klinicznego Sponsor zwraca do Centrum z prośbą o rozpatrzenie możliwości prowadzenia badania w Szpitalu. Zgłoszeń należy dokonywać drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: ucwbk@ump.edu.pl.

Wymagane dokumenty

  1. Protokół badania klinicznego,
  2. streszczenie Protokołu badania klinicznego oraz harmonogram zdarzeń w języku polskim,
  3. polisa ubezpieczeniowa badania klinicznego,
  4. propozycja całkowitego budżetu badania klinicznego,
  5. dokument rejestrowy Sponsora oraz firmy CRO (jeżeli dotyczy) oraz pełnomocnictwo dla firmy CRO (jeżeli dotyczy).

UMOWA

Po otrzymaniu niezbędnych dokumentów, Sponsor otrzymuje od Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych wzór umowy, który obowiązuje w Ośrodku Badawczym. Następnie przystępuje się do negocjacji kosztorysu badania oraz zapisów umowy.