Kontakt do biura Projektu ERGO

logotypy
prawidłowa pozycja
bóle szyji

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

”Ewaluacja komputerowych stanowisk pracy w aspekcie optymalizacji uwarunkowań ergonomicznych wśród pracowników ORSK im. Wiktora Degi”

nr projektu RPWP.06.06.01-30-0014/19

Kalendarium projektu

Rozpoczęcie kwalifikacji uczestników

Miejsce:
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147
61-545 Poznań

Ankietyzacja w ramach kwalifikacji

Ankieta ewaluacyjna  zostanie  dystrybuowana na skrzynki mailowe uczestników w dniu 15.02.2020r. Ankiety należy wypełnić  i odesłać elektronicznie do dnia 28.02.2020r. Uczestnik otrzyma zwrotne potwierdzenie przyjęcia ankiety. Od 29.02.2020r.

Kwalifikacja uczestników na podstawie wyników ankiet

Do dnia 06.03.2020r. na skrzynki mailowe uczestników zostanie przesłana informacja o zakwalifikowaniu do projektu.

Spotkania instruktażowe dla zakwalifikowanych uczestników

Zgodnie z harmonogramem, który zostanie ustalony i  zamieszczony na stronie internetowej  do dnia 10.03.2020r.

Badania screeningowe

Konsultacje specjalistyczne
Od pn. do pt.  (po indywidualnych ustaleniach) godz. 07:00-15:00

Miejsce:
Oddział Dziennego Pobytu Kliniki Rehabilitacji budynek M
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147
61-545 Poznań

Ocena ergonomiczna stanowisk komputerowych
Od pn. do pt.  (po indywidualnych ustaleniach) godz. 07:00-19:00

Miejsce:
Stanowiska komputerowe uczestników
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147
61-545 Poznań

Harmonogram badań zostanie przedstawiony na stronie internetowej do dnia 31.03.2020r. Ponadto, każdy z uczestników otrzyma informację o terminie  badań screeningowych drogą elektroniczną do dnia 25.03.2020

Doposażenie stanowisk pracy uczestników zakwalifikowanych do projektu

Od pn. do pt.  (po indywidualnych ustaleniach) godz. 07:00-19:00

Miejsce:
Stanowiska komputerowe uczestników
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147
61-545 Poznań

Zgodnie z harmonogramem, który zostanie ustalony i  zamieszczony na stronie internetowej  do dnia 30.09.2020r.

Cykl szkoleniowy w zakresie ergonomii pracy

Od pn. do pt.  (po indywidualnych ustaleniach) godz. 07:00-15:00

Miejsce:
Sale wykładowe
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147
61-545 Poznań

Zgodnie z harmonogramem, który zostanie ustalony i zamieszczony na stronie internetowej  do dnia 31.10.2020r. Ponadto, każdy z uczestników otrzyma informację o terminie  szkolenia drogą elektroniczną do dnia 31.10.2020r.

Projekt jest adresowany do wszystkich pracowników, u których występują dolegliwości przeciążeniowe w związku z wykonywaną pracą na stanowisku komputerowym.

Kontakt do biura projektu

  • Informacja telefoniczna ERGO

    61 831-03-84

logotypy