Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji

Roboty mają pomóc dzieciom chodzić, mają pomóc przełamać jedną z największych barier, która odgranicza osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym(...)

— Prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak
logotypy
Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji
sprzęt medyczny

Harmonogram turnusów rehabilitacyjnych na rok 2021 w projekcie

”Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”

nr projektu RPWP.07.02.02-30-0001/18

I półrocze 2021

04.01.2021 - 16.01.2021

w tym sobota 16.01.2021

18.01.2021 - 29.01.2021

01.02.2021 - 12.02.2021

15.02.2021 - 26.02.2021

01.03.2021 - 12.03.2021

15.03.2021 - 26.03.2021

29.03.2021 - 10.04.2021

W tym sobota 10.04

12.04.2021 - 23.04.2021

26.04.2021 - 08.05.2021

10.05.2021 - 21.05.2021

24.05.2021 - 05.06.2021

w tym sobota 05.06.2021

07.06.2021 - 18.06.2021

21.06.2021 - 02.07.2021

II półrocze 2021

05.07.2021 - 16.07.2021

19.07.2021 - 30.07.2021

02.08.2021 - 13.08.2021

16.08.2021 - 28.08.2021

30.08.2021 - 10.09.2021

13.09.2021 - 24.09.2021

27.09.2021 - 08.10.2021

11.10.2021 - 22.10.2021

25.10.2021 - 06.11.2021

W tym sobota 06.11.2021

08.11.2021 - 20.11.2021

W tym sobota 20.11.2021

22.11.2021 - 03.12.2021

06.12.2021 - 17.12.2021

Zgłoś się na bezpłatną rehabilitację!

Wyślij zgłoszenie do projektu

Za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, lub osobiście.

Przejdź kwalifikacje

Weryfikacja kryteriów włączenia do programu w kilku prostych krokach.

Rozpocznij rehabilitację

Turnusy rehabilitacyjne oparte o najnowocześniejsze technologie, wykorzystujące wirtualną rzeczywistość.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

  • Informacja telefoniczna

    61 831-01-78
    512-019-831

logotypy