logotypy

Centralne Laboratorium

mikroskop
probówki laboratoryjne

Świadczenia Centralnego Laboratorium

Celem Centralnego Laboratorium jest dostarczanie lekarzom i pacjentom wiarygodnych wyników badań, będących źródłem klinicznie istotnych informacji. Centralne Laboratorium pobiera materiał od pacjentów na miejscu do próżniowego systemu jednorazowych probówek oraz przyjmuje do badań pobrane właściwie próbki. Personel Centralnego Laboratorium udziela informacji o zasadach przygotowania pacjenta do badań.

W Centralnym Laboratorium wdrożono system informatyczny, który łączy rejestrację i stanowiska pracy z wyposażeniem pomiarowo-badawczym w poszczególnych pracowniach. System działa w oparciu o kody kreskowe, które identyfikują pacjenta oraz badany materiał co umożliwia szybkie przekazywanie danych w obrębie Centralnego Laboratorium jak i użytkownikom sieci.

Centralne Laboratorium prowadzi codzienną kontrolę wewnętrzną wyposażenia pomiarowo-badawczego, odczynników, procedur analitycznych wraz z ich dokumentacją. Uczestniczy w krajowych oraz międzynarodowych programach  kontroli jakości wyników badań co, potwierdzają wydane certyfikaty.

Wysoko wykwalifikowany personel, wyposażenie pomiarowo-badawcze, zastosowane metody badań oraz system organizacji pracy gwarantują świadczenie usług zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej.

Centralne Laboratorium oferuje badania laboratoryjne podstawowe i specjalistyczne w zakresie:

  • hematologii z hemostazą,
  • biochemii i immunochemii,
  • serologicznej diagnostyki chorób infekcyjnych,
  • serologii transfuzjologicznej,
  • analityki ogólnej,
  • diagnostyki chorób reumatycznych w zakresie rozpoznawania i monitorowania leczenia układowych chorób tkanki łącznej oraz rzadkich zespołów chorobowych.

Centralne Laboratorium przyjmuje pacjentów komercyjnych do pobrania krwi:

  1. Badania rutynowe ( standardowe): poniedziałek – piątek w godzinach: 07:30-12:00.
  2. Badania z zakresu diagnostyki reumatologicznej: poniedziałek-piątek w godzinach: 07:30-19:00.

Odbiór wyników – od poniedziałku do soboty w godzinach: 07:30 – 19:00.  Odpłatność  za badania: gotówką lub kartą płatniczą w Rejestracji Laboratorium.

Centralne Laboratorium znajduje się w Budynku Rehabilitacji- wejście D – II piętro – winda 3 poziom.

Rejestracja Laboratorium:  numer telefonu – 61 83 10 238, mail: laboratorium@orsk.pl.

 

Przygotowanie pacjenta do standardowych badań laboratoryjnych

Cennik usług Centralnego Laboratorium:

Loader Ładowanie...
Logo EAD Ładowanie trwa zbyt długo?
Przeładuj Przeładuj dokument
| Otwórz Otwórz w nowej karcie