Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji

Roboty mają pomóc dzieciom chodzić, mają pomóc przełamać jedną z największych barier, która odgranicza osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym(...)

— Prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak
logotypy
sprzęt medyczny
lokomat

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do udziału w projekcie

”Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”

nr projektu RPWP.07.02.02-30-0001/18

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy:

 1. Za pośrednictwem naszej strony www, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (link)
 2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionego skanu druku zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy kwalifikacjempd@orsk.pl  – w temacie prosimy o wpisanie imienia i nazwiska dziecka lub młodego dorosłego,
 3. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia uczestnictwa, na adres Szpitala tj: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań   z dopiskiem „kwalifikacje – MPD” – zalecamy list polecony,
 4. Osobiście w siedzibie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, w Kancelarii Szpitalnej – wejście G, parter pokój nr 24, w zamkniętej kopercie adresowanej na szpital z dopiskiem „kwalifikacje – MPD”.

Kryteria włączenia do programu:

 1. Podpisanie druku świadomej zgody przez rodzica/opiekuna osoby aplikującej do programu na udział w programie.
 2. Wiek między 5 a 21 rokiem życia – określony będzie w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie na podstawie daty urodzenia.
 3. Rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego.
 4. Umiejętność samodzielnego chodzenia przy pomocy zaopatrzenia ortopedycznego (kule, trójnogi, balkoniki, łuski) lub pomocy drugiej osoby.
 5. Możliwość przejścia minimum 4 metrów samodzielnie z wykorzystaniem ww. zaopatrzenia lub pomocy drugiej osoby.
 6. Możliwość komunikowania się pozwalająca na rozumienie poleceń terapeuty oraz sygnalizowanie bólu, dyskomfortu i potrzeb fizjologicznych.
 7. Brak przeciwwskazań do intensywnego treningu na bieżni (np. choroby układu krążenia, oddechowego o znacznym nasileniu i inne).

Zgłoś się na bezpłatną rehabilitację!

Wyślij zgłoszenie do projektu

Za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, lub osobiście.

Przejdź kwalifikacje

Weryfikacja kryteriów włączenia do programu w kilku prostych krokach.

Rozpocznij rehabilitację

Turnusy rehabilitacyjne oparte o najnowocześniejsze technologie, wykorzystujące wirtualną rzeczywistość.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

 • Informacja telefoniczna

  61 831-01-78
  512-019-831

logotypy