• Szósta edycja Międzynarodowej Konferencji Studenckiej „Frontiers in Neurology, Neurophysiology and Neuropharmacology”

  Szósta edycja Międzynarodowej Konferencji Studenckiej „Frontiers in Neurology, Neurophysiology and Neuropharmacology”

  Honorowy patronat nad szóstą edycją konferencji zorganizowaną przez członków Studenckiego Koła Naukowego Neurofizjologów objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w  Poznaniu, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski. W dniu 22 maja br. uroczystego otwarcia konferencji dokonała Prorektor do spraw Dydaktyki, Prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka.  Wzorem ubiegłego roku zorganizowano ją on-line w języku angielskim, wzięłoCzytaj więcej
 • W RAMACH PROGRAMU „STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE TWORZĄ INNOWACJE” WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 37 624,00 PLN   JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE NEUROFIZJOLOGÓW OPIEKUN KOŁA NAUKOWEGO: PROF. DR HAB. N. MED. JULIUSZ HUBER Projekt dotyczy badań naukowych i prac rozwojowych, służących modernizacji dotychczas prowadzonych badań diagnostycznych w kierunku wykrywalności TOS i promocji wyników badań na arenie międzynarodowej. WynikiCzytaj więcej
 • W dniu 20 września 2020 roku już po raz piąty odbyła się międzynarodowa konferencja studencka „Frontiers in Neurology, Neurophysiology and Neuropharmacology”. Kolejna konferencja przygotowywana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Neurofizjologów przy Zakładzie Patofizjologii Narządu Ruchu w tym roku odbyła się w szczególnych warunkach. W trosce o bezpieczeństwo wykładowców oraz uczestników, a także z powodu istniejącychCzytaj więcej
 • Monitoring Neurofizjologiczny w operacjach kręgosłupa

  Monitoring Neurofizjologiczny w operacjach kręgosłupa

  W trakcie zabiegów głównie chirurgicznej korekcji skrzywienia bocznego kręgosłupa prowadzonych w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora. Degi w Poznaniu coraz częściej zwiększenie bezpieczeństwa chorego możliwe jest dzięki przeprowadzanemu śródoperacyjnie monitoringowi neurofizjologicznemu. Procedura ta obejmuje weryfikację przewodnictwa impulsów nerwowych w rdzeniu kręgowym oraz korzeniach rdzeniowych z wykorzystaniem impulsów stymulujących elektrycznych lub pola magnetycznego Ładowanie... Ładowanie trwa zbyt długo? Przeładuj dokumentCzytaj więcej

Photostream