W przypadku gdy student uczelni wyższej planuje odbycie praktyk studenckich w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o przyjęcie na ww. praktyki.  Zgodę na odbycie praktyk studenckich wyraża:

 • Kierownik komórki organizacyjnej Szpitala, w której planowane jest odbycie praktyk,
 • Naczelna Pielęgniarka Szpitala w przypadku praktyk pielęgniarskich,
 • Dyrektor Szpitala,
 • Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w przypadku studenta uczelni innej niż Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu.

Kierownik komórki organizacyjnej Szpitala lub w przypadku praktyk pielęgniarskich Naczelna Pielęgniarka Szpitala  wyznacza opiekuna praktyk.

Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wprowadza się następujące zasady postępowania dla studentów w Ortopedyczno–Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu :

1.Przed przystąpieniem do zajęć student, który podlega wymienionym wskazaniom:

 • nie jest zaszczepiony lub szczepienie jest niepełne (1 dawka) i nie minęło 14 dni od podania 2 dawki szczepionki przeciwko COVID-19,
 • kiedy wystąpią cechy zakażenia dróg oddechowych, gorączka, nagła utrata powonienia i smaku (niezależnie od przechorowania i zaszczepienia),
 • istnieją przesłanki epidemiologiczne na podstawie oceny sytuacji przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych (np. ognisko zakażeń na oddziale),
 • mieszka z osobą chorą na COVID-19 mimo, że jest zaszczepiony, był poddany izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie musi poddać się kwarantannie,

zgłasza się do dedykowanego opiekuna (kierownik Kliniki lub osoba przez niego upoważniona, Pielęgniarka Koordynująca, kierownik Centralnego Laboratorium, kierownik Apteki Szpitalnej, kierownik Działu Organizacji i Marketingu) z wynikiem wykonanego testu genetycznego w celu wykrycia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 – wynik testu musi być ujemny.

Student może wykonać test w kierunku SARS CoV-2 na Izbie Przyjęć Ortopedyczno–Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu po wcześniejszym umówieniu terminu.

2. W zajęciach na terenie Szpitala nie mogą uczestniczyć osoby:

 • u których występują cechy zakażenia dróg oddechowych, gorączka, nagła utrata powonienia i smaku,
 • przebywające na kwarantannie lub pozostające w izolacji,
 • które są poddane nadzorowi epidemiologicznemu z zaleceniem izolacji społecznej,
 • zamieszkujące z osobą przebywającą w izolacji i nie przedstawiły ujemnego wyniku testu RT-PCR.

3. Student w każdym przypadku wystąpienia objawów infekcji w trakcie trwania zajęć powinien ten fakt zgłosić     opiekunowi, następnie zgłosić się na Izbę Przyjęć w celu wykonania wymazu i odstąpić od realizowania zajęć w Szpitalu.

4. Student ma obowiązek wypełnić ankietę dotyczącą kontaktu z wirusem SARS CoV-2  oraz oświadczenie o zobowiązaniu do odbywania praktyk w jednym szpitalu (załączniki nr 2 i 3 poniżej). Dokumenty należy przekazać opiekunowi grupy studenckiej.

5. Zajęcia kliniczne realizowane będą dla danej grupy studenckiej w miarę możliwości w  jednym szpitalu  klinicznym.  Rozpoczynający  zajęcia  nie  ma  możliwości kontynuowania zajęć w innym szpitalu.

6. Student wchodzi do Szpitala wejściem K.

7. Środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice (kontakt „twarzą w twarz”), rękawice jednorazowe i dostęp do preparatu do dezynfekcji rąk student otrzymuje w Szpitalu.

8. Obowiązuje dezynfekcja rąk: przed i po kontakcie z pacjentem i jego środowiskiem, przed i po ściągnięciu rękawic ochronnych.

9. Obowiązuje codzienna zmiana odzieży medycznej (fartuch, bluza, T-shirt).

10. Obowiązuje ograniczenie wnoszenia przedmiotów podręcznych do niezbędnego minimum.

11. Obowiązuje noszenie maseczek ochronnych (zakrywając usta i nos), przestrzeganie zasad dystansu społecznego.

12. Student ma zakaz kontaktu z pacjentem podejrzanym o zakażenie COVID-19 (podejrzenie stwierdzone przez personel medyczny na danym oddziale szpitalnym).

13. Student ma obowiązek podpisać oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszej Decyzji (załącznik nr 1  poniżej). Dokument należy przekazać opiekunowi grupy studenckiej.