logotypy

W przypadku gdy student uczelni wyższej planuje odbycie praktyk studenckich w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o przyjęcie na ww. praktyki.  Zgodę na odbycie praktyk studenckich wyraża:

  • Kierownik komórki organizacyjnej Szpitala, w której planowane jest odbycie praktyk,
  • Naczelna Pielęgniarka Szpitala w przypadku praktyk pielęgniarskich,
  • Dyrektor Szpitala,
  • Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w przypadku studenta uczelni innej niż Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
    w Poznaniu.

Kierownik komórki organizacyjnej Szpitala lub w przypadku praktyk pielęgniarskich Naczelna Pielęgniarka Szpitala  wyznacza opiekuna praktyk.