logotypy

Dotacja celowa z państwowych funduszy celowych

Dotacja celowa z Funduszu Medycznego Subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji

Kwota dofinansowania – 995 760,00  zł

Kwota środków własnych – 0,00 zł

Wartość inwestycji – 995 760,00 zł

Dotacja udzielona przez: Skarb Państwa-Ministra Zdrowia

 

Dotacja celowa z budżetu Państwa

Dotacja celowa z budżetu Państwa w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu na finansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemów chłodzenia, gazów medycznych oraz zapasowego źródła wody”

Kwota dofinansowania – 1 547 026,00  zł

Kwota środków własnych – 147 974,00 zł

Wartość inwestycji – 1 705 948,00 zł

Udzielona przez: Skarb Państwa-Minister Zdrowia

 

Dotacja celowa z budżetu Państwa

Dotacja celowa z budżetu Państwa w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu na realizację zakupu mikroskopu operacyjnego

Dotacja z Ministerstwa Zdrowia do wysokości 620 636,00 zł

Planowany koszt realizacji zadania – 680 000,00 zł

Udzielona przez: Skarb Państwa-Minister Zdrowia

 

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Przyznane w 2022 roku środki w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu systemu napełnienia zbiorników ciśnieniowych tlenem (kontener, sprężarka wysokociśnieniowa, koncentrator)

Dofinansowanie – 548 245,80 zł

Całkowita wartość –  548 245,80 zł

 

Dotacja celowa z budżetu Państwa

Dotacja celowa z budżetu Państwa w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w latach 2022-2024 pn. „Rozbudowa i dostosowanie budynków Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu”

Dofinansowanie – 67 563 000,00  zł

Całkowita wartość –  130 300 000,00 zł

Udzielona przez: Skarb Państwa-Minister Zdrowia

 

Dotacja celowa z budżetu Państwa

Dotacja celowa z budżetu Państwa w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu na realizację zakupu zestawu koncentratorów tlenu Oxykon-Duo 60

Kwota dofinansowania – 195 329,00  zł

Kwota środków własnych – 18 165,40 zł

Wartość inwestycji – 213 494,40 zł

Udzielona przez: Skarb Państwa-Minister Zdrowia