• Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej

  Kierownik Kliniki:

  prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki

  Kontakt:

  Tel. (Sekretariat): 61 831-01-57

  Fax:

  E-mail: kckod@orsk.ump.edu.pl

  Zakres świadczeń

  Kompleksowe leczenie chorób kręgosłupa obejmujące takie jednostki chorobowe jak: skolioza idiopatyczna, skolioza wrodzona, choroba Scheuermanna, wady kręgosłupa w chorobach nerwowo – mięśniowych (mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa) oraz schorzeniach syndromalnych (zespół Marfana, Downa, Ehlersa-Danlosa, Larsena i in.), kręgozmyk:

  1. Leczenie zachowawcze – leczenie gorsetowe, fizjoterapeutyczne, wyciągowe (wyciąg osiowy, wyciąg „halo”),
  2. Leczenie operacyjne:
  • Korekcja skoliozy/kifozy z dojścia tylnego ze spondylodezą,
  • Korekcja skoliozy z dojścia tylnego z zastosowaniem implantów rosnących,
  • Korekcja skoliozy z dojścia przedniego,
  • Usuwanie półkręgów, osteotomie kręgosłupa,
  • Stabilizacja/repozycja kręgosłupa w kręgozmyku,
  • Technika tzw. żebra rosnącego.

  Kompleksowe leczenie pacjentów z wadami wrodzonymi i ubytkowymi kończyn dolnych:

  1. Leczenie zachowawcze – dopasowanie zaopatrzenia ortopedycznego, protezowego, usprawnianie pacjentów po leczeniu operacyjnym; metoda Ponsetiego w leczeniu stóp końsko-szpotawych,
  2. Leczenie operacyjne:
  • Zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie kończyny dolnej u pacjentów z wadami ubytkowymi: stawu biodrowego (super hip), stawu kolanowego (super knee), stawu skokowego i stopy (super ankle) oraz całek kończyny dolnej (super limb),
  • Operacje w deformacjach wrodzonych stóp: stopa końsko-szpotawa, wrodzona stopa płaska, stopa piętowa, syndaktylia, polidaktylia, hallux valgus,
  • Zabiegi korekcji przewężeń amniotycznych.

  Zabiegi egalizacji kończyn dolnych oraz korekcji zaburzeń osiowych z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych takich jak: TSF, aparat Ilizarowa, MRS i innych u pacjentów z wadami ubytkowymi kończyn dolnych w przebiegu zespołu wad wrodzonych oraz wad nabytych (pourazowe, pozapalne).

  Kompleksowe leczenie pacjentów z chorobami stawu biodrowego, takimi jak: choroba Perthesa, złuszczenie głowy kości udowej, rozwojowa dysplazja stawu biodrowego:

  1. Leczenie zachowawcze – leczenie wyciągowe (wyciąg osiowy, wyciąg over-head), zamknięta repozycja stawu biodrowego, usprawnianie po leczeniu operacyjnym,
  2. Leczenie operacyjne:
  • Zabiegi operacyjne w obrębie bliższego końca kości udowej,
  • Zabiegi operacyjne w obrębie miednicy – osteotomia transiliakalna według Degi, potrójna osteotomia miednicy, plastyka stropu panewki,
  • Stabilizacja głowowo-szyjkowa z zastosowanie śrub kaniulowanych bądź drutów,
  • Repozycja-rekonstrukcja bliższego końca kości udowej w złuszczeniach (techniką Dunna Ganza i podobne).

  Kompleksowe leczenie schorzeń ortopedycznych w przebiegu zaburzeń genetycznych, wrodzonych i innych, takich jak: achondroplazja – leczenie dystrakcyjne kończyn dolnych i górnych, wrodzona łamliwość kości – stabilizacja śródszpikowa gwoździami rosnącymi, mnogie wyrośla chrzęstno-kostne, krzywice, dysplazje kostne, neurofibromatoza typu I – leczenie operacyjne stawów rzekomych, zaburzeń osiowych, egalizacji długości kończyn dolnych oraz korekcja skoliozy.

  Kompleksowe leczenie pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, takimi jak: przepuklina oponowo-rdzeniowa, mózgowe porażenie dziecięce w każdym stanie funkcjonalnym:

  1. Leczenie zachowawcze – dopasowanie zaopatrzenia ortopedycznego, podawanie preparatów toksyny botulinowej,
  2. Leczenie operacyjne:
  • Wielopoziomowe uwolnienie tkanek miękkich,
  • Zabiegi rekonstrukcyjne oraz paliatywne w obrębie stawu biodrowego,
  • Korekcja deformacji neurogennych stopy,
  • Korekcja skoliozy/kifoskoliozy neurogennej.

  Leczenie następstw urazów w obrębie układu kostno-szkieletowego:

  1. W obrębie stawu kolanowego – rekonstrukcja uszkodzonych struktur wewnątrzstawowych: więzadła krzyżowe, łąkotki oraz leczenie nawykowego zwichnięcia rzepki technikami artroskopowymi oraz „na otwarto”,
  2. W obrębie stawu skokowego – rekonstrukcja uszkodzonych więzadeł, leczenie jałowej martwicy kości stępu,
  3. Złamania awulsyjne w obrębie kończyn dolnych.

  Leczenie świeżych urazów w obrębie układu kostno-szkieletowego.

  Oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych, Klinika prowadzi również działalność dydaktyczną.

  Oddział Urazowo-Ortopedyczny Dziecięcy II

  Dyżurka lekarska – sekretariat: tel. (61) 8-310-376

  Dyżurka pielęgniarska: tel. (61) 8-310-375

  prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki

  Specjalizacja Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły prof. dr hab. med.
  Wiodący zakres świadczeń Ortopedia dziecięca i chirurgia kręgosłupa, w szczególności idiopatyczne, wrodzone i neurogenne skrzywienia kręgosłupa, rozwojowa dysplazja stawu biodrowego, wrodzone zniekształcenia stóp, kolan i bioder
  Biuro Budynek rehabilitacji, piętro 1, biuro R107
  Oddział Oddział Urazowo – Ortopedyczny Dziecięcy II

  dr n. med. Milud Shadi

  Specjalizacja Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły dr n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Urazowo – Ortopedyczny Dziecięcy II

  dr hab. n. med. Piotr Janusz

  Specjalizacja Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły dr hab. n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Urazowo – Ortopedyczny Dziecięcy II

  dr n. med. Marek Tomaszewski

  Specjalizacja Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły dr n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Urazowo – Ortopedyczny Dziecięcy II

  lek. Paweł Główka

  Specjalizacja Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły lekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Urazowo – Ortopedyczny Dziecięcy II

  dr n. med. Wiktoria Popowicz - Mieloch

  Specjalizacja Pediatria
  Stopnie naukowe / tytuły dr n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Urazowo – Ortopedyczny Dziecięcy II

  lek. Łukasz Stępniak

  Specjalizacja Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły lekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Urazowo – Ortopedyczny Dziecięcy II
  WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI KLINIKI