• Klinika Ortopedii i Traumatologii

  Kierownik Kliniki:

  dr hab. n. med. Tomasz Trzeciak

  Kontakt:

  Tel. 61 831-03-59

  Fax: 61 831-01-63

  E-mail: ortopedia@orsk.ump.edu.pl

  Zakres świadczeń

  Klinika oferuje operacyjne leczenie kończyn dolnych. Leczy się chorych z pierwotnymi i wtórnymi zmianami zwyrodnieniowymi, w szczególności z zastosowaniem pierwotnych endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz pacjentów z urazami kończyn dolnych. Wykonuje się również operacje rewizyjne stawu biodrowego i kolanowego, artroskopie kolana, korekcje koślawości palucha, a także szereg innych zabiegów rekonstrukcyjnych narządu ruchu.

  • endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego i kolanowego,
  • artroskopia stawu kolanowego, rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL), rekonstrukcja  więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego MPFL, zszywanie łąkotki,
  • korekcja koślawości palucha i innych deformacji w obrębie stopy

  Klinika jest jednym z wiodących w Polsce ośrodków w zakresie wprowadzania nowych technik operacyjnych, m.in. rekonstrukcji chrząstki stawowej oraz stosowania nowoczesnych implantów.

  Klinika prowadzi także działalność dydaktyczną, w tym zajęcia dla studentów wydziału lekarskiego w języku polskim i angielskim oraz dla studentów fizjoterapii.

  Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Alloplastyki Stawów Biodrowych i Kolanowych

  Dyżurka lekarska: tel.  (61) 8-310-363/352

  Dyżurka pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-362/382

  Tel. dla pacjentów przebywających w oddziale: tel. (61) 8-310-109

   

  Oddział Septyczny Ortopedyczny

  Dyżurka lekarska: tel.  (61) 8-310-308

  Dyżurka pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-267

  dr hab. n. med. Tomasz Trzeciak

  Specjalizacja Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły dr hab. n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  • Endoprotezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego
  • Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego
  • Artroskopia stawu kolanowego
  Biuro Budynek główny, piętro 1, biuro 138
  Oddział Oddział Urazowo – Ortopedyczny, Alloplastyki Stawów Biodrowych i Kolanowych

  dr hab. n. med. Wojciech Strzyżewski

  Specjalizacja Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły dr hab. n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  • Operacje endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego
  • Operacje rewizyjne stawu biodrowego
  Oddział Oddział Urazowo – Ortopedyczny, Alloplastyki Stawów Biodrowych i Kolanowych

  dr n. med. Krzysztof Ruszkowski

  Specjalizacja Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły dr n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  • Endoprotezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego,
  • Endoprotezoplastyka rewizyjna,
  • Artroskopia stawu kolanowego, rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL)
  Oddział Oddział Urazowo – Ortopedyczny, Alloplastyki Stawów Biodrowych i Kolanowych

  dr n. med. Juliusz Rager

  Specjalizacja Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły dr n. med.
  Wiodący zakres świadczeń Leczenie zakażeń w obrębie narządu ruchu
  Oddział Oddział Septyczny Ortopedyczny

  lek. Jarosław Pawlicz

  Specjalizacja Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły lekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  • Leczenie operacyjne i zachowawcze chorób zwyrodnieniowych stawu biodrowego i kolanowego,
  • Leczenie małoinwazyjne stawu kolanowego: artroskopie i rekonstrukcje więzadłowe,
  • Zachowawcze leczenie dolegliwości bólowych grzbietu
  Oddział Oddział Urazowo – Ortopedyczny, Alloplastyki Stawów Biodrowych i Kolanowych

  lek. Zbigniew Piślewski

  Specjalizacja Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły lekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  • Endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego i kolanowego,
  • Artroskopia stawu kolanowego,
  • Operacje korekcyjne stóp
  Oddział Oddział Urazowo – Ortopedyczny, Alloplastyki Stawów Biodrowych i Kolanowych