Dostępność zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego

Dostępność zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego

Od blisko 100 lat Klinika Ortopedii i Traumatologii naszego Szpitala zajmuje się niesieniem pomocy chorym z problemami narządu ruchu. Pomimo pandemii Covid-19 w 2020 roku wykonaliśmy blisko 900 endoprotezoplastyk stawu biodrowego i kolanowego. Dzięki dużej liczbie przeprowadzonych operacji i skróceniu czasu hospitalizacji w znaczący sposób zminimalizowaliśmy czas oczekiwania na przyjęcie do naszej Kliniki, który wynosi obecnie