• Klinika Ortopedii Kręgosłupa Dorosłych

  Kierownik Kliniki:

  dr hab. med. Łukasz Kubaszewski prof. UM

  Kontakt:

  Tel. (Sekretariat): 61 831-01-76

  Fax:

  E-mail:

  Zakres świadczeń

  Klinika Ortopedii Kręgosłupa Dorosłych powstała w 2020 roku z przekształcenia Zakładu Spondyloortopedii i Biomechaniki Kręgosłupa.

  Pracownicy Kliniki prowadzą zajęcia z zakresu ortopedii, spondyloortopedii i traumatologii dla studentów fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W ramach Kliniki prowadzone są również badania naukowe w zakresie:

  • zmian morfologicznych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa,
  • oceny biomechanicznej implantów kręgosłupowych,
  • stężenia pierwiastków śladowych w tkankach stawu biodrowego i kręgosłupa,
  • jakości życia u pacjentów w wieku podeszłym ze schorzeniami kręgosłupa,
  • zespołów bólowych kręgosłupa, w szczególności przy współistnieniu,
  • zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawów kończyny dolnej.

  Klinika organizuje także cykliczne kursy dla lekarzy specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu w zakresie: leczenie ortopedyczne w geriatrii i chirurgia kręgosłupa.

  Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa Dorosłych

  Dyżurka Lekarska: tel.  61 831-02-34/2-35

  Dyżurka Pielęgniarska: tel.  61 831-02-46

  Tel. dla pacjentów przebywających na oddziale: tel.  61 831-01-29

  dr hab. n. med. Łukasz Kubaszewski prof. UM

  Specjalizacja Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły dr hab. n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  Biuro
  Oddział Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa Dorosłych

  dr n. med. Mikołaj Dąbrowski

  Specjalizacja Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły dr n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa Dorosłych

  dr n. med. Adam Sulewski

  Specjalizacja Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły dr n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa Dorosłych

  lek. Wojciech Łabędź

  Specjalizacja Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły lekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa Dorosłych

  lek. Bartłomiej Molisak

  Specjalizacja Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły lekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa Dorosłych

  lek. Adam Okręt

  Specjalizacja Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły lekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa Dorosłych

  lek. Jarosław Supiński

  Specjalizacja Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły lekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa Dorosłych

  lek. Jakub Kucharski

  Specjalizacja Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły lekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa Dorosłych