• Klinika Ortopedii Kręgosłupa Dorosłych

  Kierownik Kliniki:

  dr hab. n. med. Łukasz Kubaszewski

  dr hab. med. Łukasz Kubaszewski prof. UM

  Kontakt:

  Sekretariat: Beata Deckert, tel.: 61 831 01 76,
  e-mail: beata.deckert@orsk.ump.edu.pl
  Lokalizacja: budynek rehabilitacji, wejście D, parter

  Strona w przygotowaniu

  Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa Dorosłych

  Lekarz kierujący: lek. Jarosław Supiński

  Pielęgniarka koordynująca: Izabela Bartkowska

  Dyżurka Lekarska: tel.  61 831-02-34/2-35

  Dyżurka Pielęgniarska: tel.  61 831-02-46

  Tel. dla pacjentów przebywających na oddziale: tel.  61 831-01-29

  Lokalizacja: budynek Rehabilitacji, wejście B, I piętro

  dr hab. n. med. Łukasz Kubaszewski prof. UM

  dr hab. n. med. Łukasz Kubaszewski
  SpecjalizacjaOrtopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytułydr hab. n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  Biuro
  OddziałOddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa Dorosłych

  dr n. med. Mikołaj Dąbrowski

  SpecjalizacjaOrtopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytułydr n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  OddziałOddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa Dorosłych

  dr n. med. Adam Sulewski

  SpecjalizacjaOrtopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytułydr n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  OddziałOddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa Dorosłych

  lek. Wojciech Łabędź

  W. Łabędź
  SpecjalizacjaOrtopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytułylekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  OddziałOddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa Dorosłych

  lek. Bartłomiej Molisak

  SpecjalizacjaOrtopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytułylekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  OddziałOddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa Dorosłych

  lek. Adam Okręt

  SpecjalizacjaOrtopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytułylekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  OddziałOddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa Dorosłych

  lek. Jarosław Supiński

  SpecjalizacjaOrtopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytułylekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  OddziałOddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa Dorosłych

  lek. Jakub Kucharski

  SpecjalizacjaOrtopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytułylekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  OddziałOddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa Dorosłych