• Klinika Rehabilitacji

  Kierownik Kliniki

  dr hab. n. med. Przemysław Lisiński, prof. UM

  Kontakt:

  Tel. (Sekretariat): 61 831-02-17

  Fax:

  E-mail: rehabilitacja@orsk.ump.edu.pl

  Zakres świadczeń

  Rehabilitacja w warunkach dziennego pobytu:

  Specyfiką Oddział Dziennego Pobytu jest uczestnictwo pacjentów w 20-dniowych turnusach, podczas których korzystają z indywidualnie dobranych do swoich dolegliwości zabiegów kinezyterapeutycznych oraz fizykoterapeutycznych. Na Oddział przyjmowani są pacjenci z chorobami narządu ruchu oraz chorobami neurologicznymi takimi jak:

  1. choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa oraz stawów obwodowych,
  2. urazy narządu ruchu,
  3. stany po endoprotezoplastyce,
  4. wady postawy,
  5. choroby reumatyczne,
  6. stany po udarze mózgu,
  7. stany po operacjach w obrębie układu nerwowego,  kostno-stawowego,
  8. niedowłady i porażenia.

  Na Oddziale wykonywana jest również diagnostyka logopedyczna oraz psychologiczna, neurologiczna (przy pomocy badań EMG, ENG, SEP, MEP) i kinestyczna (dzięki zastosowaniu platformy balansowej oraz systemu biofeedback). Metody stosowane na oddziale to m.in.:

  1. PNF (Torowanie Nerwowo-Mięśniowe),
  2. Metoda McKenziego,
  3. Medycyna Ortopedyczna wg Cyriaxa,
  4. Terapia Manualna metodą Kaltenborna,
  5. Terapia Manualna wg Lewita,
  6. Poizometryczna Relaksacja Mięśni,
  7.  inne terapie tkanek miękkich.

  Całość usprawniania kinezyterapeutycznego uzupełniają grupowe ćwiczenia gimnastyczne na materacach, gimnastyka w basenie, ćwiczenia w odciążeniu (UGUL) oraz ćwiczenia z przyborami i na przyrządach.

  Sprzęt diagnostyczno- terapeutyczny :

  1. platforma balansowa,
  2. wyciąg kręgosłupa,
  3. rower w systemie biofeedback,
  4. szyny bierne, czynno-bierne,
  5. cykloergometry (rowery stacjonarne),
  6. atlas do ćwiczeń siłowych,
  7. piłki do ćwiczeń stabilizacyjnych,
  8. taśmy oporowe.

  Z zakresu fizykoterapii na oddziale wykonywane są zabiegi:

  1. hydroterapii (masaż podwodny, kąpiele wirowe całościowe i częściowe),
  2. elektroterapii,
  3. światłolecznictwa,
  4. magnetoterapii,
  5. akupunktury,
  6. ultradźwięków,
  7. laseroterapii,
  8. ciepło i zimnolecznictwa.

   

  Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych:

  Program usprawniania dedykowany jest głównie chorym:

  1. z chorobą zwyrodnieniową stawów obwodowych i kręgosłupa,
  2. po leczeniu operacyjnym schorzeń kręgosłupa,
  3. po amputacjach kończyn górnych i kończyn dolnych,
  4. z następstwami urazów kończyn górnych, dolnych i kręgosłupa,
  5. po przebytej endoprotezoplastyce stawów biodrowych, kolanowych i ramiennych,
  6. z chorobami reumatycznymi
  7. z przewlekłymi chorobami neurologicznymi, nie kwalifikującymi się na rehabilitację neurologiczną.

   

  Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych:

  Oddział Rehabilitacji Neurologicznej oferuje leczenie usprawniające dla pacjentów ze schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego o etiologii:

  1. naczyniowej (udary niedokrwienne mózgu),
  2. demielinizacyjnej (stwardnienie rozsiane),
  3. zapalnej (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu, rdzenia kręgowego),
  4. pourazowej (urazy czaszkowo-mózgowe, urazy kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego),
  5. nowotworowej.

  Oddział Dziennego Pobytu – Rehabilitacyjny

  Rejestracja od godz. 07:00 -14:00: (61) 8-310-184

  Sekretariat ODP od godz. 07:00 -19:00: (61) 8-310-384

  Dyżurka lekarska: tel.  (61) 8-310-388, 387, 383

  Dyżurka pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-384

   

  Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

  Dyżurka lekarska: tel.  (61) 8-310-278

  Dyżurka pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-277

  Tel. dla pacjentów przebywających w oddziale: tel. (61) 8-310-151, 152

   

  Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

  Dyżurka lekarska: tel.  (61) 8-310-275

  Dyżurka pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-276

  dr hab. n. med. Przemysław Lisiński, prof. UM

  Specjalizacja Rehabilitacja medyczna
  Stopnie naukowe / tytuły dr hab. n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  Biuro Budynek Oddziału Dziennego Pobytu, parter, biuro 7
  Oddział
  • Oddział Dziennego Pobytu – Rehabilitacyjny,
  • Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

  dr n. med. Ewa Chlebuś

  Specjalizacja Rehabilitacja medyczna
  Stopnie naukowe / tytuły dr n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Dziennego Pobytu – Rehabilitacyjny

  lek. Aleksandra Wadas - Żołna

  Specjalizacja Rehabilitacja medyczna
  Stopnie naukowe / tytuły lekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

  lek. Tomasz Domagała

  Specjalizacja Rehabilitacja medyczna
  Stopnie naukowe / tytuły lekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

  lek. Zbigniew Walczak

  Specjalizacja Rehabilitacja medyczna
  Stopnie naukowe / tytuły lekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

  lek. Joanna Dudzińska

  Specjalizacja Rehabilitacja medyczna
  Stopnie naukowe / tytuły lekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
  WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI KLINIKI