• Klinika Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

  Kierownik Kliniki:

  prof. dr hab. med. Włodzimierz Samborski

  Kontakt:

  Tel. (Sekretariat): 61 831-02-44

  Fax:

  E-mail:

  Zakres świadczeń

  Klinika Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych zapewnia szeroką i kompleksową diagnostykę oraz nowoczesne leczenie wszystkich chorób reumatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób układowych tkanki łącznej.

  Największą grupę leczonych w Klinice stanowią chorzy na przewlekłe zapalenia stawów, w tym reumatoidalne zapalenie stawów i spondyloartropatie seronegatywne  (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i łuszczycowe zapalenie stawów).

  W celu rozpoznania i monitorowania przebiegu chorób, wykonywana jest szeroka diagnostyka laboratoryjna (z panelem badań immunologicznych) oraz obrazowa (RTG, USG, Kapilaroskopia, TK, MRI). Ze względu na wielodyscyplinarny charakter chorób reumatycznych, pacjenci często są konsultowani przez lekarzy innych specjalności. Cechą wyróżniającą Klinikę jest interdyscyplinarne podejście do pacjentów z chorobami narządu ruchu, realizowane dzięki współpracy z Klinikami Ortopedii.

  Klinika oferuje pacjentom programy intensywnego leczenia immunosupresyjnego wszystkimi dostępnymi obecnie lekami, zapewnia także kwalifikację chorych i prowadzenie programów terapeutycznych leczenia biologicznego w ramach finansowanych przez NFZ programów terapii biologicznej.

  Katedra i Klinika Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych prowadzi także działalność naukową- prace wykonywane w Klinice są publikowane w indeksowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym posiadających Impact Factor oraz w recenzowanych czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym.

  Do zadań statutowych Kliniki należy także działalność dydaktyczna, obejmująca szkolenie przed- i podyplomowe. Klinika kształci studentów z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału Lekarskiego, a także jest ośrodkiem, w którym lekarze mogą specjalizować się z zakresu reumatologii lub odbywać staż kierunkowy z zakresu reumatologii.

  Ponadto, do tradycji Kliniki należy organizacja licznych konferencji naukowo-szkoleniowych.

  Oddział Reumatologii – Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

  Dyżurka Lekarska: tel.  61 831-02-81/2-71

  Dyżurka Pielęgniarska: tel.  61 8-310-280/2-72

  Pokój badań terapeutycznych: tel.  61 831-02-94

  Tel. dla pacjentów przebywających na oddziale: tel.  61 831-02-80 po godz. 15:00

  prof. dr hab. med. Włodzimierz Samborski

  Specjalizacja
  • Reumatologia,
  • Choroby wewnętrzne,
  • Balneoklimatologia i medycyna fizykalna
  Stopnie naukowe / tytuły prof. dr hab. med.
  Wiodący zakres świadczeń Wspieranie i wcielanie innowacyjnych metod leczenia chorób reumatycznych o podłoży zapalnym, szczególnie z zastosowaniem tzw. leków biologicznych.
  Biuro Budynek rehabilitacji, piętro 1, biuro R116
  Oddział Oddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

  dr hab. n. med. Dorota Sikorska

  Specjalizacja
  • Choroby wewnętrzne,
  • Reumatologia.
  Stopnie naukowe / tytuły dr hab. n. med.
  Wiodący zakres świadczeń Diagnostyka i leczenie chorób układowych tkanki łącznej, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nerek
  Oddział Oddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

  dr n. med. Magdalena Atarowska

  Specjalizacja
  • Reumatologia
  • Choroby wewnętrzne
  Stopnie naukowe / tytuły dr n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

  dr n. med. Dominik Majewski

  Specjalizacja
  • Reumatologia
  • Choroby wewnętrzne
  Stopnie naukowe / tytuły dr n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

  dr n. med. Karolina Niklas

  Specjalizacja
  • Reumatologia
  • Choroby wewnętrzne
  Stopnie naukowe / tytuły dr n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

  dr n. med. Bogna Grygiel - Górniak

  Specjalizacja
  • Choroby wewnętrzne,
  • Reumatologia.
  Stopnie naukowe / tytuły dr n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

  dr n. med. Ewa Roszyk

  Specjalizacja
  • Reumatologia,
  • Choroby wewnętrzne
  Stopnie naukowe / tytuły dr n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  • zapalne choroby stawów i kręgosłupa
  • układowe choroby tkanki łącznej
  • choroby zapalne tkanek miękkich
  • osteoporoza
  • choroby wewnętrzne (interna)
  Oddział Oddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

  lek. Marek Rabski

  Specjalizacja
  • Reumatologia,
  • Choroby wewnętrzne,
  Stopnie naukowe / tytuły lekarz
  Wiodący zakres świadczeń Leczenie biologiczne pacjentów z zapalnymi chorobami stawów
  Oddział Oddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

  lek. Joanna Witoszyńska - Sobkowiak

  Specjalizacja
  Stopnie naukowe / tytuły lekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

  lek. Edyta Prokop

  Specjalizacja
  Stopnie naukowe / tytuły lekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych
  WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI KLINIKI