logotypy
 • Klinika Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

  Kierownik Kliniki:

  Włodzimierz Samborski

  prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

  Kontakt:

  Sekretariat: lic. Sabina Lewandowska
  tel.: 61 831 02 44
  e-mail: slewandowska@orsk.pl
  Lokalizacja: Budynek Rehabilitacji, wejście D, I piętro, pok. 103

  Zakres świadczeń

  Klinika Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych zapewnia szeroką i kompleksową diagnostykę oraz nowoczesne leczenie wszystkich chorób reumatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób układowych tkanki łącznej.

  Największą grupę leczonych w Klinice stanowią chorzy na przewlekłe zapalenia stawów, w tym reumatoidalne zapalenie stawów i spondyloartropatie seronegatywne  (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i łuszczycowe zapalenie stawów).

  W celu rozpoznania i monitorowania przebiegu chorób, wykonywana jest szeroka diagnostyka laboratoryjna (z panelem badań immunologicznych) oraz obrazowa (RTG, USG, Kapilaroskopia, TK, MRI). Ze względu na wielodyscyplinarny charakter chorób reumatycznych, pacjenci często są konsultowani przez lekarzy innych specjalności. Cechą wyróżniającą Klinikę jest interdyscyplinarne podejście do pacjentów z chorobami narządu ruchu, realizowane dzięki współpracy z Klinikami Ortopedii.

  Klinika oferuje pacjentom programy intensywnego leczenia immunosupresyjnego wszystkimi dostępnymi obecnie lekami, zapewnia także kwalifikację chorych i prowadzenie programów terapeutycznych leczenia biologicznego w ramach finansowanych przez NFZ programów terapii biologicznej.

  Katedra i Klinika Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych prowadzi także działalność naukową- prace wykonywane w Klinice są publikowane w indeksowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym posiadających Impact Factor oraz w recenzowanych czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym.

  Do zadań statutowych Kliniki należy także działalność dydaktyczna, obejmująca szkolenie przed- i podyplomowe. Klinika kształci studentów z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału Lekarskiego, a także jest ośrodkiem, w którym lekarze mogą specjalizować się z zakresu reumatologii lub odbywać staż kierunkowy z zakresu reumatologii.

  Ponadto, do tradycji Kliniki należy organizacja licznych konferencji naukowo-szkoleniowych.

  Oddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

  Pielęgniarka Koordynująca: Zuzanna Szczerbińska

  Dyżurka Lekarska: tel.  61 831-02-81

  Dyżurka Pielęgniarska: tel.  61 8-31-02-72

  Tel. dla pacjentów przebywających w oddziale: tel. (61) 8-310-191

  Lokalizacja: Budynek Rehabilitacji, wejście U

  prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

  Włodzimierz Samborski
  Specjalizacja
  • Reumatologia,
  • Choroby wewnętrzne,
  • Balneoklimatologia i medycyna fizykalna
  Stopnie naukowe / tytułyprof. dr hab. n. med.
  Wiodący zakres świadczeńWspieranie i wcielanie innowacyjnych metod leczenia chorób reumatycznych o podłoży zapalnym, szczególnie z zastosowaniem tzw. leków biologicznych.
  BiuroBudynek Rehabilitacji, piętro 1, biuro R116
  OddziałOddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

  dr hab. n. med. Dorota Sikorska

  D. Sikorska
  Specjalizacja
  • Choroby wewnętrzne,
  • Reumatologia.
  Stopnie naukowe / tytułyprof. dr hab. n. med. i n. o zdr.
  Wiodący zakres świadczeńDiagnostyka i leczenie chorób układowych tkanki łącznej, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nerek.
  OddziałOddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

  dr n. med. Karolina Niklas

  Karolina Niklas
  Specjalizacja
  • Reumatologia
  • Choroby wewnętrzne
  Stopnie naukowe / tytułydr n. med.
  OddziałOddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

  dr hab. n. med. Bogna Grygiel - Górniak

  dr Grygiel- Górniak
  Specjalizacja
  • Choroby wewnętrzne,
  • Reumatologia.
  Stopnie naukowe / tytułydr hab. n. med.
  Wiodący zakres świadczeńDiagnostyka i leczenie układowych chorób tkanki łącznej.
  OddziałOddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

  lek. Joanna Witoszyńska - Sobkowiak

  Specjalizacja
  • Choroby Wewnętrzne
  • Reumatologia
  Stopnie naukowe / tytułylek.
  Wiodący zakres świadczeńleczenie pacjentów z chorobami reumatycznymi, w tym terapia lekami biologicznymi
  OddziałOddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

  dr n. med. Iwona Żychowska

  Specjalizacja
  • Reumatologia,
  • Choroby wewnętrzne
  Stopnie naukowe / tytułydr n. med.
  OddziałOddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

  lek. Piotr Dębicki

  Specjalizacja
  • Choroby wewnętrzne
  • Reumatologia
  Stopnie naukowe / tytułylek.
  OddziałDział Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych

  lek. Jakub Soska

  Specjalizacja
  • Choroby wewnętrzne
  • Reumatologia
  Stopnie naukowe / tytułylek.
  OddziałDział Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych

  lek. Magdalena Atarowska

  Specjalizacja
  • Choroby wewnętrzne
  • Reumatologia
  Stopnie naukowe / tytułylek.
  OddziałDział Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych

  lek. Małgorzata Schlabs

  Specjalizacja
  • Reumatologia
  Stopnie naukowe / tytułylek.
  OddziałDział Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych
  WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI KLINIKI