• Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki

  Kierownik Kliniki:

  prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski

  Kontakt:

  Tel. (Sekretariat): 61 831-03-46

  Fax:

  E-mail: kcr@orsk.ump.edu.pl

  Klinika zajmuje się kompleksowym leczeniem schorzeń kończyny górnej, od obręczy barkowej do palców oraz leczeniem ortopedycznym innych okolic ciała z zastosowaniem technik mikrochirurgicznych. Do najczęściej stosowanych w Klinice metod leczenia należą:

  W wadach wrodzonych

  1. We wrodzonym braku kości promieniowej: centralizacja nadgarstka, korekcja osi i wydłużenie przedramienia z zastosowaniem techniki Ilizarowa, policyzacja (wytworzenie kciuka) we wrodzonym braku kciuka,
  2. Rozdzielenie palcozrostu z wytworzeniem spoidła i wałów paznokciowych,
  3. Rekonstrukcje mikrochirurgiczne (przeniesienie palców, stawów, paliczków ze stopy) we wrodzonym braku palców,
  4. Resekcje palców dodatkowych, operacyjne leczenie przerostu kończyny;

  W uszkodzeniach pourazowych:

  1. Replantacje palców, przedramienia, ramienia po urazowej amputacji,
  2. Rekonstrukcje pierwotne i wtórne nerwów, naczyń (rewaskularyzacja) z zastosowaniem technik mikrochirurgicznych,
  3. Szew i rekonstrukcje ścięgien zginaczy i prostowników palców,
  4. Przeniesienia ścięgien,
  5. Zaopatrywanie złamań kości z zastosowaniem płyt, gwoździ śródszpikowych i stabilizatorów zewnętrznych,
  6. Leczenie stawów rzekomych (w tym unaczynione przeszczepy kości),
  7. Korekcja przykurczu i deformacji pourazowych;

  W chorobach zapalnych:

  1. Leczenie operacyjne RZS (synowektomie otwarte i endoskopowe stawów i ścięgien),
  2. Transpozycje ścięgien, endoprotezoplastyka stawów palców, nadgarstka, łokciowego i barku);

  W neuropatiach:

  1. Leczenie zespołu kanału nadgarstka
  2. Odbarczenie nerwu łokciowego, międzykostnego tylnego, nadłopatkowego (w tym techniką endoskopową);

  Techniki endoskopowe:

  1. Artroskopia barku:
   • naprawa (reinsercja) uszkodzeń obrąbka i torebki w niestabilności stawu,
   • odbarczenie przestrzeni podbarkowej w zespole cieśni podbarkowej,
   • reinsercja uszkodzeń pierścienia rotatorów,
   • uwolnienie w zespole „zamrożonego” barku,
  2. Artroskopia łokcia:
   • oczyszczenie i uwolnienie zrostów stawowych i zmian zwyrodnieniowych,
   • usunięcie ciał wolnych stawu łokciowego,
  3. Artroskopia nadgarstka:
   • diagnostyczna,
   • synowektomia i uwolnienie zrostów,
   • leczenie niestabilności i uszkodzenia kompleksu chrząstki trójkątnej;

  Endoprotezoplastyki:

  Zastąpienie uszkodzonych stawów w przebiegu zmian zapalnych, zwyrodnieniowych, pourazowych (po złamaniach), w przebiegu jałowej martwicy kości, w chorobach nowotworowych.

  Wykonujemy zabiegi w obrębie:

  • barku – kapoplastyka, połowicze i całkowite endoprotezoplasyki „anatomiczne” oraz tzw. protezy „odwrócone”,
  • stawu łokciowego – całkowite oraz protezy głowy kości promieniowej,
  • nadgarstka, stawów śródręczno-paliczkowych i stawów międzypaliczkowych.

  Oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych, Klinika prowadzi również działalność dydaktyczną.

  prof. dr hab. med. Leszek Romanowski

  Specjalizacja Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły prof. dr hab. n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  Biuro Budynek główny, piętro 1, biuro 138
  Oddział
  • Oddział Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki,
  • Oddział Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki dla Dzieci

  dr n. med. Maciej Bręborowicz

  Specjalizacja Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły dr n. med.
  Wiodący zakres świadczeń Leczenie schorzeń ortopedycznych, urazów i ich następstw w zakresie kończyny górnej
  Oddział Oddział Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki,

  dr n. med. Piotr Czarnecki

  Specjalizacja Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły dr n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  • Zaopatrzenia świeżych urazów ścięgien, nerwów, kości, więzadeł
  • Operacje splotu ramiennego
  • Artroskopie stawów kończyny górnej
  • Odbarczenia nerwów w zespole kanału nadgarstka
  • Artroplastyki stawów kończyny górnej
  • Korekcje w wadach wrodzonych
  Oddział Oddział Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki dla Dzieci,

  dr n. med. Leszek Kaczmarek

  Specjalizacja Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły dr n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  • Wady wrodzone i rozwojowe, urazy nabyte, deformacje kończyny górnej
  • Ręka reumatoidalna
  • Endoprotezoplastyka barku, łokcia, nadgarstka, stawów palców
  • Rekonstrukcje mikrochirurgiczne
  • Replantacje
  Oddział Oddział Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki

  dr n. med. Piotr Ogrodowicz

  Specjalizacja Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły dr n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki

  dr n. med. Paweł Surdziel

  Specjalizacja Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły dr n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  • Endoprotezoplastyka barku, łokcia
  • Artroskopia barku, łokcia, nadgarstka
  • Mikrochirurgia rekonstrukcyjna
  Oddział Oddział Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki

  lek. Aleksander Czaja

  Specjalizacja Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły lekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki

  lek. Jerzy Wiese

  Specjalizacja Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  Stopnie naukowe / tytuły lekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  Oddział Oddział Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki

  Oddział Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki

  Dyżurka lekarska:  tel.  (61) 8-310-371/326

  Dyżurka Pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-372/398

  Tel. dla pacjentów przebywających w oddziale: tel.  (61) 8-310-112, 114

   

  Oddział Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki dla Dzieci

  Dyżurka lekarska:  tel.  (61) 8-310-343,

  Dyżurka Pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-315,

  Tel. dla pacjentów przebywających w oddziale: tel.  (61) 8-310-128

  WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI KLINIKI