W 2018 rozpoczęła się współczesna rozbudowa Szpitala. Oprócz nowego skrzydła i Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, prowadzone są renowacje i rozbudowy już istniejących jednostek. W pierwszej kolejności, w październiku 2018 roku, powstał Dział Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych. Z pomocą dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu”, w drugiej połowie 2020 roku został wyremontowany Oddział Rehabilitacji Neurologicznej. Oddział ten działa w ramach Kliniki Rehabilitacji. Obecnie trwa rozbudowa Oddziału Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych.  Zakończenie remontu jest planowane na lipiec 2021.

Nowa część Oddziału Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

Przed remontem

W trakcie remontu

Po remoncie

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Przed remontem

W trakcie remontu

Po remoncie

Dział Terapii Biologicznej