logotypy

Nowoczesną koncepcję rozbudowy Szpitala rozpoczęto w czerwcu 2019 roku, kiedy to uroczyście wmurowano Akt Erekcyjny pod prace modernizacyjne, w wyniku których w powstało Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020 i została zrealizowana w ramach projektu „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie Wielkopolskim”.

Budowa budynku
DSC_0008
Budowa

Centrum jest pierwszą niekomercyjną placówką w województwie wielkopolskim oferującą kompleksową technologicznie wspomaganą rehabilitację dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jest to także jedyne miejsce w Polsce posiadające tak szeroki wachlarz urządzeń rehabilitacyjnych wykorzystujących wirtualną rzeczywistość. Stosowane są nowoczesne metody w rehabilitacji zaburzeń chodu. W programie wykorzystywane są m.in.: lokomat – pozwalający wytrenować prędkość, długość kroku oraz zakresy ruchu w stawach biodrowych i kolanowych, ćwiczenia balansometryczne poprawiające równowagę i synergię ruchu, bieżnie podwieszane, regulujące nacisk chodu, egzoszkielet do odtwarzania wzorca chodu, a także kinezyterapia i hydroterapia.

We wrześniu 2020r. Szpital został wybrany na beneficjenta akcji charytatywnej, organizowanej przez Pho3nix Foundation oraz Ciech TRI TOUR.  Akcja ma na  celu uzbieranie przez uczestników w okresie 2 lat, podczas wirtualnej sportowej rywalizacji, 4,5 mln kilometrów, które zamienione na złotówki, Pho3nix Foundation przekaże Szpitalowi. Zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji pozyskane środki przeznaczone zostaną w całości na rozbudowę Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji. Środki finansowe pozyskane z ww. akcji przeznaczymy w szczególności na budowę 4-kondygnacyjnego budynku o powierzchni ok. 900 m2, który chcemy połączyć „łącznikiem” z Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, 3-krotnie powiększając w ten sposób jego powierzchnię. Powierzchnia użytkowa każdej z czterech kondygnacji wyniesie ok. 230 m2.

W nowej części Centrum wszystkie pomieszczenia i ciągi komunikacyjne będą wyposażone
we wszelkie wymagane udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Centrum technologicznie
osoby na rowerach

Koncepcja zagospodarowania poszczególnych pięter została zaplanowane następująco:

Parter: Laboratorium Chodu, laboratorium GRAIL, rejestracja, poczekalnia dla pacjentów, szatnia dla pacjentów, pomieszczenia pomocnicze.

I piętro: sala rehabilitacyjna wyposażona w monitoring pozwalający na obserwację przebywających w niej pacjentów przez ich rodziców/opiekunów, pomieszczenia pomocnicze.

II piętro: klub dla rodziców/opiekunów – pomieszczenie z podglądem na salę rehabilitacyjną, 2 gabinety lekarskie, 2 gabinety fizjoterapeutów, 2 gabinety pedagogów, 1 gabinet badań, pomieszczenia socjalne dla pracowników, 2 magazynki.

III i IV piętro: Centrum Dydaktyczne.