logotypy
logotypy

Nowoczesną koncepcję rozbudowy Szpitala rozpoczęto w czerwcu 2019 roku, kiedy to uroczyście wmurowano Akt Erekcyjny pod prace modernizacyjne, w wyniku których w powstało Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020 i została zrealizowana w ramach projektu „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie Wielkopolskim”.

Budowa budynku
DSC_0008
Budowa

Centrum jest pierwszą niekomercyjną placówką w województwie wielkopolskim oferującą kompleksową technologicznie wspomaganą rehabilitację dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jest to także jedyne miejsce w Polsce posiadające tak szeroki wachlarz urządzeń rehabilitacyjnych wykorzystujących wirtualną rzeczywistość. Stosowane są nowoczesne metody w rehabilitacji zaburzeń chodu. W programie wykorzystywane są m.in.: lokomat – pozwalający wytrenować prędkość, długość kroku oraz zakresy ruchu w stawach biodrowych i kolanowych, ćwiczenia balansometryczne poprawiające równowagę i synergię ruchu, bieżnie podwieszane, regulujące nacisk chodu, egzoszkielet do odtwarzania wzorca chodu, a także kinezyterapia i hydroterapia.

We wrześniu 2020r. Szpital został wybrany na beneficjenta akcji charytatywnej, organizowanej przez Pho3nix Foundation oraz Ciech TRI TOUR.  Akcja ma na  celu uzbieranie przez uczestników w okresie 2 lat, podczas wirtualnej sportowej rywalizacji, 4,5 mln kilometrów, które zamienione na złotówki, Pho3nix Foundation przekaże Szpitalowi. Zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji pozyskane środki przeznaczone zostaną w całości na rozbudowę Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji. Środki finansowe pozyskane z ww. akcji przeznaczymy w szczególności na budowę 4-kondygnacyjnego budynku o powierzchni ok. 900 m2, który chcemy połączyć „łącznikiem” z Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, 3-krotnie powiększając w ten sposób jego powierzchnię. Powierzchnia użytkowa każdej z czterech kondygnacji wyniesie ok. 230 m2.

W nowej części Centrum wszystkie pomieszczenia i ciągi komunikacyjne będą wyposażone we wszelkie wymagane udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością.

Centrum technologicznie
osoby na rowerach

Koncepcja zagospodarowania poszczególnych pięter została zaplanowane następująco:

Parter: laboratorium Chodu, laboratorium GRAIL, rejestracja, poczekalnia dla pacjentów, szatnia dla pacjentów, pomieszczenia pomocnicze.

I piętro: sala rehabilitacyjna wyposażona w monitoring pozwalający na obserwację przebywających w niej pacjentów przez ich rodziców/opiekunów, pomieszczenia pomocnicze.

II piętro: klub dla rodziców/opiekunów – pomieszczenie z podglądem na salę rehabilitacyjną, 2 gabinety lekarskie, 2 gabinety fizjoterapeutów, 2 gabinety pedagogów, 1 gabinet badań, pomieszczenia socjalne dla pracowników, 2 magazynki.

III i IV piętro: Centrum Dydaktyczne.

Przez 2 lata trwania akcji jej uczestnicy podczas wirtualnej sportowej rywalizacji przejechali lub przebiegli łącznie 4,5 mln kilometrów. Każdy kilometr to równowartość złotówki, tak więc ostatecznie Fundacja przekazała Ortopedyczno-Rehabilitacyjnemu Szpitalowi Klinicznemu im. W. Degi UM w Poznaniu 4,5 mln zł. Ponadto Pan Wojciech Kruczyński zadeklarował przekazanie dodatkowych 100 tys. zł na rozbudowę Centrum spoza środków Fundacji.

We wtorek, 9 maja 2023r., na terenie Szpitala uroczyście podpisano akt erekcyjny. W symbolicznym położeniu kamienia węgielnego na miejscu nowego budynku uczestniczyli: Prezes Fundacji Pho3nix Pan Sebastian Kulczyk, Członek Zarządu Fundacji Pho3nix Pan Wojciech Kruczyński, Dyrektor Szpitala Pan dr n. med. Przemysław Daroszewski oraz Szef Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak. Kamieniem węgielnym – zgodnie z tradycją Szpitala dotyczącą nowych inwestycji – była cegła, z której budowany był szpital w XIX wieku, pochodząca z 1868 roku. Ponadto w uroczystości uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak, Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak, Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Pani Sylwia Wójcik, Ambasador Fundacji Pho3nix, australijski triathlonista, dwukrotny zwycięzca Mistrzostw Świata Ironman, zdobywca tytułów w 2007 i 2010 roku, Pan Chris McCormack oraz Dyrektor Generalny OmiseGo Pani Vansa Chatikavanij.

Prace budowlane rozpoczęto w drugiej połowie maja 2023 roku. Na etapie prac projektowych ustalono szczegółowy zakres robót oraz ostatecznie zaakceptowano projekt trzy kondygnacyjnego budynku, o powierzchni ok. 1200 m2. W stosunku do pierwotnej koncepcji zrezygnowano z 3 i 4 piętra.

Po zmianie zagospodarowanie poszczególnych pięter będzie przedstawiać się następująco:

Parter:  laboratorium Chodu,  laboratorium GRAIL, rejestracja, pomieszczenia pomocnicze.

I piętro: sala rehabilitacyjna wyposażona w monitoring pozwalający na obserwację przebywających w niej Pacjentów przez towarzyszących im rodziców/opiekunów, szatnia dla Pacjentów, pomieszczenia pomocnicze.

II piętro: klub dla rodziców/opiekunów – pomieszczenie z podglądem na salę rehabilitacyjną, gabinety lekarskie, gabinety fizjoterapeutów, gabinety pedagogów, gabinet badań, pomieszczenia socjalne dla pracowników,  pomieszczenia administracyjne.

Tak powstaje budynek Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji dla Dzieci.

W październiku 2023 roku zakończono I etap, polegający na wybudowaniu budynku w stanie surowym zamkniętym.

W dniu 27 października 2023 roku na terenie budowy nowej siedziby Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu  miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Rozszerzenie dostępności robotycznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zespołami porażennymi na terenie województwa wielkopolskiego”.

Sygnatariuszami umowy byli: Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz dr n. med. Przemysław Daroszewski – Dyrektor Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu. Swoją obecnością zaszczycił nas również prof. dr hab. Michał Nowicki – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UMP i Przewodniczący Rady Społecznej naszego Szpitala, który w krótkiej wypowiedzi zaznaczył jak ważne jest łączenie nauki z nowoczesną technologią, co przyczynia się w dużej mierze do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Nowy projekt stanowi kontynuację realizowanego w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, od marca 2019r. do września 2023r., projektu dedykowanego dzieciom i młodym dorosłym z mózgowym porażeniem. Zgodnie z założeniami wyróżniać go będzie jednak dużo szersza grupa pacjentów, którzy skorzystają ze wsparcia. Projekt zakłada bowiem nowoczesną, kompleksową rehabilitację dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z innymi schorzeniami o podłożu neurologicznym, tj. wrodzonymi i nabytymi neurogennymi zaburzeniami lokomocji takimi jak: przepuklina oponowo-rdzeniowa, artrogrypoza, zespoły porażeń wiotkich (dystrofie mięśniowe, miopatie, zespoły wiotkości), Zespół Downa, dystrofia Duchana, stany po urazach rdzenia kręgowego i centralnego układu nerwowego oraz inne schorzenia nerwowo-mięśniowe, które zaliczane są do tzw. chorób rzadkich.

podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Rozszerzenie dostępności robotycznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zespołami porażennymi na terenie województwa wielkopolskiego”

W grudniu 2023 roku rozpoczęła się realizacja II i III etapu budowy, polegająca na wykończeniu budynku i wyposażeniu go w niezbędny sprzęt i aparaturę. Zakończenie budowy planowane jest na koniec czerwca 2024 roku. Od lipca 2024 roku Pacjenci rehabilitowani w ramach projektu ROBO.NZL będą mogli korzystać z poszerzonej o nowo powstały budynek przestrzeni.