Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu swoją historią sięga roku 1868, kiedy to na planie litery H siostry Sercanki (zakon Sacré-Coeur) wzniosły budynek związany z potrzebami szkolnymi (obecnie tzw. budynek ortopedii). Gmach otaczał rozległy park. Do dziś od strony zachodniej rosną liczne kasztanowce, a od strony wschodniej rozciąga się imponująca aleja stuletnich już dzisiaj platanów, uznanych za pomniki przyrody. W kwietniu 1920 roku budynek przekazano Uniwersytetowi Poznańskiemu, na potrzeby Wydziału Lekarskiego. Latem 1938 roku rozpoczęto przebudowę gmachu, zmodernizowano wnętrze i usunięto neogotyckie wieżyczki. Po okupacji budynek długo odbudowywano, zgodnie z sugestiami prof. Degi. Przebudowa rozpoczęła się w roku 1947, a zakończyła w 1952. W drugiej połowie lat 60-tych ubiegłego wieku powstał tzw. budynek rehabilitacji, czyli kompleks inwestycji wykonanych wg wskazówek prof. Degi. Była to ostatnia duża rozbudowa Szpitala.

Dziś Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu jest jedną z największych i wiodących placówek ortopedyczno-rehabilitacyjnych w kraju, gdzie rocznie, na oddziałach szpitalnych i w poradniach specjalistycznych leczy się ponad 25 000 pacjentów, dorosłych i dzieci, ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, reumatologicznymi, wymagającymi leczenia operacyjnego i rehabilitacji. Spośród nich około 8 000 to dzieci, w tym 2 800 hospitalizowane, poddawane zabiegom operacyjnym i rehabilitacji, a 5 200 diagnozowane i leczone  w naszych poradniach przyszpitalnych. Obecny Blok Operacyjny dysponuje sześcioma salami operacyjnymi, jednak jest to liczba zbyt mała na rosnące potrzeby chorych, a lokalizacja bloku w 150-letnim budynku stanowi barierę rozwoju Szpitala.

Chcąc zapewnić naszym Pacjentom leczenie na najwyższym poziomie, zgodnie ze światowymi trendami współczesnej medycyny,  spełniając wszelkie wymogi i normy jakości, a jednocześnie dysponując odpowiedniej wielkości terenem, została podjęta decyzja o wzniesieniu nowego skrzydła Szpitala. Budowa nowego skrzydła szpitalnego pozwoli na skupienie w jednej części budynku całej działalności medycznej (w zabytkowym budynku ortopedii pozostanie część administracyjna Szpitala, dydaktyczna i uniwersytecka, a także, docelowo powstanie tu Muzeum Ortopedii Polskiej). Istniejący budynek Szpitala zostanie rozbudowany o nowe 5-cio kondygnacyjne skrzydło (w tym 1 kondygnacja podziemna) i połączony z istniejącym Szpitalem łącznikami.

Staramy się o rozbudowę Szpitala, ponieważ chcemy wykonywać najnowocześniejsze operacje kręgosłupa u dzieci i dorosłych, w warunkach współczesnego, bezpiecznego Bloku Operacyjnego.

prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki - kierownik Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Medycznego ds. Szpitala

Rozbudowa Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM w Poznaniu w latach 2022-2025 znalazła się na liście priorytetów strategii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2021-2030 w kategorii „Lecznictwo”. Link do pełnej strategii dostępny jest tutaj. Wstępne wizualizacje koncepcji projektów architektoniczno-urbanistycznej budowy nowego skrzydła, zostały rozwieszone w holu budynku głównego Szpitala.

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ma zaszczyt poinformować, że w dniu 9 sierpnia 2021r. miało miejsce historyczne wydarzenie. Szpital podpisał umowę z CDF ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA  i UCEES SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA na rozbudowę.

Projekt architektoniczny, którego realizacja przypieczętowana została umową, stanowi efekt ogłoszonego przez Szpital w grudniu 2020 roku Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i dostosowania Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, na terenie pomiędzy ulicami: 28 Czerwca 1956 r. i Krzyżowej, w celu rozszerzenia możliwości świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, kierowanych do społeczeństwa regionu i m. Poznania, w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej.

Liczący 5 kondygnacji nowy budynek Szpitala pomieści 7-salowy, nowoczesny Blok Operacyjny, dziecięce oddziały ortopedyczne, sterylizatornię oraz Aptekę Szpitalną. Do nowego skrzydła, które zostanie połączone z „budynkiem rehabilitacji” łącznikiem, w całości przeniesione zostaną również poradnie szpitalne, pracownie diagnostyczne, laboratorium oraz Dział Produkcji i Zaopatrzenia Ortopedycznego.

Realizacja całej inwestycji zaplanowana została na lata 2022-2024, a jej prognozowany koszt wyniesie około 85 mln zł.