logotypy

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu swoją historią sięga roku 1868, kiedy to na planie litery H siostry Sercanki (zakon Sacré-Coeur) wzniosły budynek związany z potrzebami szkolnymi (obecnie tzw. budynek ortopedii). Gmach otaczał rozległy park. Do dziś od strony zachodniej rosną liczne kasztanowce, a od strony wschodniej rozciąga się imponująca aleja stuletnich już dzisiaj platanów, uznanych za pomniki przyrody. W kwietniu 1920 roku budynek przekazano Uniwersytetowi Poznańskiemu, na potrzeby Wydziału Lekarskiego. Latem 1938 roku rozpoczęto przebudowę gmachu, zmodernizowano wnętrze i usunięto neogotyckie wieżyczki. Po okupacji budynek długo odbudowywano, zgodnie z sugestiami prof. Degi. Przebudowa rozpoczęła się w roku 1947, a zakończyła w 1952. W drugiej połowie lat 60-tych ubiegłego wieku powstał tzw. budynek rehabilitacji, czyli kompleks inwestycji wykonanych wg wskazówek prof. Degi. Była to ostatnia duża rozbudowa Szpitala.

Dziś Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu jest jedną z największych i wiodących placówek ortopedyczno-rehabilitacyjnych w kraju, gdzie rocznie, na oddziałach szpitalnych i w poradniach specjalistycznych leczy się ponad 50 000 pacjentów, dorosłych i dzieci, ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, reumatologicznymi, wymagającymi leczenia operacyjnego i rehabilitacji. Spośród nich około 8 000 to dzieci, w tym 2 800 hospitalizowane, poddawane zabiegom operacyjnym i rehabilitacji, a 5 200 diagnozowane i leczone  w naszych poradniach przyszpitalnych. Obecny Blok Operacyjny dysponuje sześcioma salami operacyjnymi, jednak jest to liczba zbyt mała na rosnące potrzeby chorych, a lokalizacja bloku w 150-letnim budynku stanowi barierę rozwoju Szpitala.

Chcąc zapewnić naszym Pacjentom leczenie na najwyższym poziomie, zgodnie ze światowymi trendami współczesnej medycyny,  spełniając wszelkie wymogi i normy jakości, a jednocześnie dysponując odpowiedniej wielkości terenem, została podjęta decyzja o wzniesieniu nowego skrzydła Szpitala. Budowa nowego skrzydła szpitalnego pozwoli na skupienie w jednej części budynku całej działalności medycznej (w zabytkowym budynku ortopedii pozostanie część administracyjna Szpitala, dydaktyczna i uniwersytecka, a także, docelowo powstanie tu Muzeum Ortopedii Polskiej). Istniejący budynek Szpitala zostanie rozbudowany o nowe 5-cio kondygnacyjne skrzydło (w tym 1 kondygnacja podziemna) i połączony z istniejącym Szpitalem łącznikami.

Staramy się o rozbudowę Szpitala, ponieważ chcemy wykonywać najnowocześniejsze operacje kręgosłupa u dzieci i dorosłych, w warunkach współczesnego, bezpiecznego Bloku Operacyjnego.

prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki - kierownik Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Medycznego ds. Szpitala

Rozbudowa Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM w Poznaniu w latach 2022-2025 znalazła się na liście priorytetów strategii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2021-2030 w kategorii „Lecznictwo”. Link do pełnej strategii dostępny jest tutaj. 

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ma zaszczyt poinformować, że w dniu 9 sierpnia 2021r. miało miejsce historyczne wydarzenie. Szpital podpisał umowę z CDF ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA  i UCEES SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA na rozbudowę.

Projekt architektoniczny, którego realizacja przypieczętowana została umową, stanowi efekt ogłoszonego przez Szpital w grudniu 2020 roku Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i dostosowania Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, na terenie pomiędzy ulicami: 28 Czerwca 1956 r. i Krzyżowej, w celu rozszerzenia możliwości świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, kierowanych do społeczeństwa regionu i m. Poznania, w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej.

Liczący 5 kondygnacji nowy budynek Szpitala pomieści 7-salowy, nowoczesny Blok Operacyjny, dziecięce oddziały ortopedyczne, sterylizatornię oraz Aptekę Szpitalną. Do nowego skrzydła, które zostanie połączone z „budynkiem rehabilitacji” łącznikiem, w całości przeniesione zostaną również poradnie szpitalne, pracownie diagnostyczne, laboratorium oraz Dział Produkcji i Zaopatrzenia Ortopedycznego.

Realizacja całej inwestycji zaplanowana została na lata 2022-2024.

podpisanie umowy
wizualizacja projektu nowego skrzydła Szpitala
podpisanie umowy na budowę nowego skrzydła Szpitala

Umowę ze strony szpitala podpisał Dyrektor Szpitala dr Przemysław Daroszewski, a ze strony wykonawcy – firmy WARBUD S. A. – Lech Wąsowski, Dyrektor Regionu Południe Warbud S.A., oraz Karol Puszerkiewicz, Dyrektor Regionu Północ Warbud S.A. Ponadto w wydarzeniu uczestniczyli: prof. Michał Nowicki, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UMP i Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala oraz prof. Tomasz Kotwicki, Pełnomocnik Rektora ds. Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu. Przy stole prezydialnym miejsce zajął również mgr inż. Krzysztof Filipowiak – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych Szpitala.

W dniu 15 czerwca 2023 roku w sali wykładowej im. prof. Franciszka Raszei Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi odbyło się uroczyste podpisanie umowy na budowę nowego skrzydła Szpitala. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2026.

Obecny budynek zostanie rozbudowany o nowe pięciopiętrowe skrzydło połączone z istniejącym Szpitalem za pomocą łączników. Będzie miało odpowiednie rozmiary, by umożliwić skoncentrowanie całej działalności medycznej w jednym miejscu, co znacznie zwiększy komfort i przyspieszy proces leczenia. Znajdą się tu dwa oddziały ortopedyczne dla dzieci, siedem nowoczesnych sal operacyjnych, laboratorium, sterylizatornia i Apteka Szpitalna. Ponieważ rozbudowa powstaje w znacznej mierze z myślą o pacjentach pediatrycznych, którzy podczas terapii wymagają obecności rodziców. Nowe pomieszczenia zaplanowano tak, aby stworzyć dogodne warunki również dla opiekunów dzieci. Do nowego skrzydła przeniesione zostaną też poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne oraz Dział Produkcji i Zaopatrzenia Ortopedycznego. W istniejącym zabytkowym budynku ortopedii pozostaną tylko część administracyjna Szpitala, dydaktyczna i uniwersytecka, a w przyszłości powstanie tam  Muzeum Ortopedii Polskiej.

W wyniku podpisania umowy w czerwcu 2023 roku rozpoczęto prace budowlane,  dzięki którym do dnia 31.12.2023 roku wybudowano budynek zgodnie z projektem w zakresie konstrukcji od poziomu „-1” do poziomu „+2”. Prace przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem, zarówno w zakresie konstrukcji jak i przygotowania budynku do przyłączenia do sieci cieplnej, teletechnicznej i energetycznej.

W styczniu 2024 roku rozpoczęto budowę ostatniej kondygnacji nowego skrzydła Szpitala.