• Neuromonitoring w czasie rzeczywistym oraz inne innowacje neuromonitoringu śródoperacyjnego podczas operacji na kręgosłupie w Szpitalu

    Neuromonitoring w czasie rzeczywistym oraz inne innowacje neuromonitoringu śródoperacyjnego podczas operacji na kręgosłupie w Szpitalu

    Neuromonitoring śródoperacyjny jest procedurą neurofizjologii klinicznej, mającą na celu weryfikację przewodnictwa impulsów nerwowych w strukturach rdzenia kręgowego. Przeprowadzany jest między innymi podczas wszystkich etapów korekcji chirurgicznej nieprawidłowych krzywizn kręgosłupa u chorych leczonych z powodu skoliozy. Dzięki aparaturze neuromonitoringu zlokalizowanej w oddaleniu od pola  operacyjnego, jest procedurą nie wpływającą na aseptyczność zabiegu. Po stymulacji przezczaszkowej ośrodkówCzytaj więcej
  • W dniu 20 września 2020 roku już po raz piąty odbyła się międzynarodowa konferencja studencka „Frontiers in Neurology, Neurophysiology and Neuropharmacology”. Kolejna konferencja przygotowywana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Neurofizjologów przy Zakładzie Patofizjologii Narządu Ruchu w tym roku odbyła się w szczególnych warunkach. W trosce o bezpieczeństwo wykładowców oraz uczestników, a także z powodu istniejącychCzytaj więcej
  • Monitoring Neurofizjologiczny w operacjach kręgosłupa

    Monitoring Neurofizjologiczny w operacjach kręgosłupa

    W trakcie zabiegów głównie chirurgicznej korekcji skrzywienia bocznego kręgosłupa prowadzonych w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora. Degi w Poznaniu coraz częściej zwiększenie bezpieczeństwa chorego możliwe jest dzięki przeprowadzanemu śródoperacyjnie monitoringowi neurofizjologicznemu. Procedura ta obejmuje weryfikację przewodnictwa impulsów nerwowych w rdzeniu kręgowym oraz korzeniach rdzeniowych z wykorzystaniem impulsów stymulujących elektrycznych lub pola magnetycznego Ładowanie... Ładowanie trwa zbyt długo? Przeładuj dokumentCzytaj więcej

Photostream