logotypy

Apteka Szpitalna

Świadczenia Apteki Szpitalnej

Apteka Szpitalna zaopatruje Oddziały oraz poradnie szpitalne  a także pracownie Szpitala w produkty lecznicze oraz wyroby medyczne. Wykonuje również leki recepturowe.

Do zadań Apteki Szpitalnej należy ponadto:

  • nadzór nad gospodarką lekową Szpitala,
  • kontrola apteczek oddziałowych,
  • monitorowanie działań niepożądanych, incydentów medycznych, komunikatów w sprawie wstrzymania/wycofania produktów leczniczych i wyrobów medycznych ,
  • współtworzenie receptariusza szpitalnego oraz procedur szpitalnych,
  • udział w pracach komitetów i zespołów działających w Szpitalu w zakresie farmakoterapii i gospodarki lekowej,
  • przygotowywanie zaświadczeń i paszportów endoprotez i implantów,
  • zaopatrywanie szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
  • udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie Szpitala,
  • organizowanie praktyk studenckich.

Godziny pracy Apteki Szpitalnej:

pn.–pt. 7.00-14.35

 

Kontakt:

Kierownik: mgr farm. Julia Trojanowska

E-mail: apteka.szpitalna@orsk.pl

Dział produktów leczniczych tel. 61 83 10 196

Dział wyrobów jednorazowych tel. 61 83 10 356

Dział rozliczeń implantów tel. 61 83 10 320