logotypy

Izba Przyjęć

konsultacja medyczna
opieka medyczna

Świadczenia w Izbie Przyjęć

Izba Przyjęć jest miejscem pierwszego kontaktu pacjenta ze Szpitalem. Koordynuje przyjęcia pacjentów do Szpitala w trybie planowym, pilnym oraz w ramach krajowego dyżuru replantacyjnego. Izba Przyjęć działa całodobowo. Ponadto udzielane są świadczenia w ramach Ambulatorium Pomocy Doraźnej Urazowo-Ortopedycznej w przypadku urazów kończyn dolnych, chirurgii ręki i kręgosłupa. Doraźną opieką pielęgniarską i lekarską – stosownie do jego stanu – objęty jest każdy pacjent, który znajdzie się w Izbie Przyjęć z innym problemem zdrowotnym.

W Pracowni EKG, znajdującej się w obrębie Izby Przyjęć, wykonywane są badania dla pacjentów przy przyjęciu do Szpitala oraz w razie potrzeby – pacjentom w trakcie hospitalizacji. W tym samym gabinecie wykonywane są badania spirometryczne. W Izbie Przyjęć prowadzone są również kwalifikacje i zapisy na listy oczekujących. Personel Izby Przyjęć to pielęgniarki z wieloletnim i różnorodnym doświadczeniem zawodowym, kompetentne sekretarki medyczne z ogromną wiedzą w zakresie realizacji świadczeń w ramach umów z NFZ. Ważną grupą zawodową są zaufane i doświadczone salowe, które są niezwykle pomocne dla pielęgniarek, szczególnie w trakcie krajowych dyżurów replantacyjnych.