logotypy

Magazyn Implantów

Świadczenia Magazynu Implantów

 • zamawianie i przyjmowanie dostaw implantów/endoprotez  do zabiegów,
 • przygotowywanie do wydania i wydanie na sale operacyjne implantów/endoprotez, zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z planu zabiegów,
 • przyjmowanie zwrotów niezużytych implantów/endoprotez,
 • systematyczne sprawdzanie okresów przydatności do użycia implantów/endoprotez, ewentualna wymiana implantów/endoprotez zagrożonych przeterminowaniem,
 • kontrolowanie zgodności rzeczywistego stanu zapasów ze stanem ewidencyjnym,
 • prowadzenie, zgodnie z przepisami, ewidencji ruchu i stanów zapasów, oraz innych wymaganych rejestrów, sprawozdań,
 • wysyłanie protokołów zużycia implantów/endoprotez do kontrahentów,
 • udzielanie informacji lekarzom operatorom dotyczących dostępności implantów/endoprotez w „Banku Implantów”,
 • koordynacja wszelkich działań związanych ze współpracą z kontrahentami zewnętrznymi,
 • czynności administracyjne związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • procesowanie umów oraz aneksów do umów,
 • kontrola realizacji umów ortopedycznych,
 • zamówienia poza ustawą prawo zamówień publicznych,
 • ewidencja i procesowanie wniosków o zakup wyrobu medycznego,
 • współpraca z obsługą prawną Szpitala, Sekcją Zamówień Publicznych, Kierownikami Klinik, Lekarzami, Apteką Szpitalną,
 • planowanie zakupów w zakresie implantów i endoprotez,
 • ewidencja i kontrola Komunikatów URPLiWM dotyczących implantów i endoprotez,
 • koordynowanie procesu wyjaśnień dotyczących niezgodności w dokumentach przychodowych.