logotypy

Poradnie Szpitalne

Godziny pracy Poradni:

Zakres świadczeń:

Leczenie przeciwbólowe w warunkach ambulatoryjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2023r. w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych. Ból jest najczęstszą skargą u pacjentów zgłaszających się do poradni Szpitala z powodu schorzeń układu narządu ruchu innych niż świeże urazy. Bóle zgłaszane przez pacjentów ortopedycznych są z reguły wielomiejscowe, mogą być spowodowane przyczynami o różnej etiologii, a ich właściwa identyfikacja wymaga adekwatnego nakładu czasowego (wywiad, badanie, diagnostyka różnicowa i określenie potrzeb leczniczych).

Godziny pracy Rejestracji: