logotypy
WRPO 2020
sala

O projekcie

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ma zaszczyt poinformować, że 19 czerwca 2020r., podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pn.:

”Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu
w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu”

nr projektu RPWP.06.06.01-30-0020/19

Cele projektu

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa sprawności funkcjonalnej (rozumianej jako zdolność do wykonywania normalnych, codziennych życiowych zadań bezpiecznie i samodzielnie) oraz poznawczej, u osób po przebytym udarze mózgu, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących województwo wielkopolskie.

Wsparcie otrzymają także osoby z otoczenia osób po udarze mózgu, w postaci działań edukacyjnych.

W ramach projektu zostaną wykonane prace adaptacyjne i modernizacyjne oddziału rehabilitacji neurologicznej, które pozwolą na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób wymagających wsparcia po przebytym udarze mózgu. Dzięki dofinansowaniu zakupione zostanie wyposażenie, w tym nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny.

Zobacz więcej

Wsparcie dla osób po udarze mózgu będzie udzielane w formie 3-tygodniowych, stacjonarnych turnusów rehabilitacyjnych (świadczenia w ramach cyklu realizowane będą od poniedziałku do soboty),  w ramach których uczestnicy będą mogli skorzystać z:

 • indywidualnych konsultacji  lekarza specjalisty i fizjoterapeuty,
 • zabiegów neurofizjoterapeutycznych,
 • zabiegów fizykalnych,
 • terapii zajęciowej,
 • terapii neurologopedycznej,
 • terapii neuropsychologicznej,
 • stałej opieki medycznej i pielęgniarskiej.

Ww. działania mają na celu jak najszybsze i najefektywniejsze włączenie osób po udarze mózgu do życia społecznego, w tym zawodowego tj. umożliwienie powrotu na rynek pracy.

Ponadto, poprzez realizację projektu Szpital zapewni kontynuację leczenia (wtórną rehabilitację) po odbyciu rehabilitacji wczesnej, w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, tym samym zwiększając dostępność do wtórnej rehabilitacji neurologicznej.

Projektem objętych zostanie 1 058 osób po udarze mózgu, zamieszkujących województwo wielkopolskie, wymagających pomocy medycznej w ponownym włączeniu w życie społeczne i zawodowe,  oraz 1 058 osób z otoczenia osób po udarze, w okresie 3 lat od rozpoczęcia realizacji projektu. 

Kryteria włączenia:

 • osoby w wieku 18-64 lata;
 • od udaru nie minęło więcej niż 12 miesięcy;

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: JESIEŃ 2020

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ WYPEŁNIAJĄC DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM: http://www.orsk.ump.edu.pl/udar/

 

Wartość projektu: 10 665 710,48 PLN

Poziom dofinansowania: 10 132 424,95 PLN

Wkład własny: 533 285,53 PLN

To już 6 projekt realizowany przez Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu dzięki wsparciu funduszy europejskich, w tym trzeci projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Szpital tylko na projekty społeczne pozyskał dotychczas ponad 30 000 000,00 PLN

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

 • Informacja telefoniczna STROKE

  510 711 636

logotypy