logotypy
WRPO 2020
sala

O projekcie

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ma zaszczyt poinformować, że 19 czerwca 2020r., podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pn.:

”Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu
w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu”

nr projektu RPWP.06.06.01-30-0020/19

Cele projektu

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa sprawności funkcjonalnej (rozumianej jako zdolność do wykonywania normalnych, codziennych życiowych zadań bezpiecznie i samodzielnie) oraz poznawczej, u osób po przebytym udarze mózgu, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących województwo wielkopolskie.

Wsparcie otrzymują także osoby z otoczenia osób po udarze mózgu, w postaci działań edukacyjnych.

W ramach projektu wykonane zostały prace adaptacyjne i modernizacyjne oddziału rehabilitacji neurologicznej, dzięki którym dostosowaliśmy pomieszczenia do potrzeb osób wymagających wsparcia po przebytym udarze mózgu. Uczestnicy projektu korzystają z klimatyzowanych sal, co zapewnia im komfort i zwiększa efektywność zajęć ruchowych ze specjalistami. Dzięki dofinansowaniu zakupione zostało wyposażenie, w tym nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny.

Zobacz więcej

Wsparcie dla osób po udarze mózgu udzielane jest w formie 3-tygodniowych turnusów rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej /pacjent przebywa przez 20 dni na oddziale/ lub dziennej /pacjent przez 18 dni przychodzi każdego dnia na zajęcia/ (świadczenia w ramach cyklu realizowane są od poniedziałku do soboty),  w ramach których uczestnicy korzystają z:

 • indywidualnych konsultacji  lekarza specjalisty i fizjoterapeuty,
 • zabiegów neurofizjoterapeutycznych,
 • zabiegów fizykalnych,
 • terapii zajęciowej,
 • terapii neurologopedycznej,
 • stałej opieki medycznej i pielęgniarskiej,
 • całodobowego wyżywienia (zarówno przy pobycie stacjonarnym jak i dziennym).

Ww. działania mają na celu jak najszybsze i najefektywniejsze włączenie osób po udarze mózgu do życia społecznego, w tym zawodowego tj. umożliwienie powrotu na rynek pracy.

Ponadto, poprzez realizację projektu Szpital zapewnia kontynuację leczenia (wtórną rehabilitację) po odbyciu rehabilitacji wczesnej, w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, tym samym zwiększając dostępność do wtórnej rehabilitacji neurologicznej.

Projektem objętych zostanie 1 058 osób po udarze mózgu, zamieszkujących województwo wielkopolskie, wymagających pomocy medycznej w ponownym włączeniu w życie społeczne i zawodowe,  oraz 1 058 osób z otoczenia osób po udarze, w okresie 3 lat od rozpoczęcia realizacji projektu. 

Kryteria włączenia:

 • osoby w wieku 18-64 lata;
 • od udaru nie minęło więcej niż 12 miesięcy;

Do udziału w projekcie NIE JEST WYMAGANE SKIEROWANIE od lekarza. Pacjent NIE MUSI być objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Projekt rehabilitacji neurologicznej spotyka się pozytywnym odbiorem przez jego uczestników, którzy każdego dnia osiągają swoje sukcesy, pokonują bariery, na drodze do sprawniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ WYPEŁNIAJĄC DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM: http://www.orsk.pl/formularz

 

Wartość projektu: 8 414 357,75 PLN

Poziom dofinansowania: 8 026 875,80 PLN

Wkład własny: 387 481,95 PLN

To już 6 projekt realizowany przez Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu dzięki wsparciu funduszy europejskich, w tym trzeci projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Szpital tylko na projekty społeczne pozyskał dotychczas ponad 30 000 000,00 PLN

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

 • Informacja telefoniczna STROKE

  510 711 636

logotypy