logotypy

Przyjmowanie przedstawicieli handlowych

Poniżej znajdują się odnośniki do uregulowań wewnętrznych Szpitala w przedmiocie kontaktów personelu Szpitala z przedstawicielami firm farmaceutycznych / producentów wyrobów medycznych.

W celu zorganizowania spotkania informacyjnego z pracownikami Szpitala, działając na podstawie obowiązującej Procedury postępowania antykorupcyjnego pracowników w kontaktach z przedstawicielami firm farmaceutycznych/wyrobów medycznych, prosimy o pobranie i uzupełnienie poniższej zgody Dyrektora Szpitala oraz złożenie jej do wnioskodawcy, tj. Kierownika Kliniki, dla którego dedykowane jest spotkanie. W znacznym stopniu usprawni to proces wydania zgody na wynajem sali zgodnie z ww. Procedurą.

Osoba do kontaktu:
mgr Magdalena Bąk – Pełnomocnik ds. Dobrych Praktyk i Przeciwdziałania Korupcji
tel: 61 8310286
e-mail: mbak@orsk.pl

Dokumenty do pobrania