Badania Kliniczne w naszym Szpitalu prowadzone są w Dziale Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych, który powstał w strukturze Szpitala na mocy Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w dniu 26.09.2018r.

Dział Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych znajduje się na I piętrze budynku rehabilitacji Szpitala (wejście D).

dział terapii biologicznej
gabinet medyczny

Projektując pomieszczenia, uwzględniono specyfikę prowadzenia badań klinicznych, tworząc zaplecze techniczne wyposażone w nowoczesny sprzęt niezbędny przy ich prowadzeniu (lodówki, zamrażarki, infrastruktura techniczna do przyjęcia i badania pacjentów, miejsce pobierania materiału biologicznego, część administracyjna, archiwum).

Dział Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych posiada wydzieloną część recepcyjną, w której odbywają się procedury administracyjne związane z przyjęciem pacjenta, trzy gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy i wydzieloną część ze stanowiskami do podań leków dożylnych.

oddział szpitala

Stworzenie wydzielonej jednostki pozwala usprawnić i skrócić pobyt pacjentów w Szpitalu, poprzez utworzenie osobnej ścieżki obsługi dla pacjentów, a także ułatwia pracę personelu i zwiększa jego wydajność.